airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse Slutopgørelse for skatteåret 2016

24. august 2017
Skattestyrelsen har netop udsendt over 48.200 slutopgørelser til landets skatteydere.

Den 31. august 2017 udbetaler Skattestyrelsen 158,5 mio. kr. i overskydende skatter for skatteåret 2016 til 22.390 personer.

Af de 158,5 mio. kr. har Skattestyrelsen inddrevet 46 mio. kr. (ca. 29 % af den samlede udbetaling) ved modregning, indtræden og udlæg til dækning af restancer til det offentlige.
26 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de grønlandske kommuner, Ini A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 20 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Skatteydere hvis overskydende skat helt eller delvist er anvendt til dækning af restancer til det offentlige modtager særskilt brev herom.

For de skatteydere, der har oplyst bankkonto ved selvangivelsen for 2016 udbetales den overskydende skat den 31. august 2017.
For de, der ikke har oplyst bank konto på selvangivelsen, er udbetalingen sat i bero. Skattestyrelsen kan først foretage udbetaling, når de relevante bankoplysninger i form af registrerings- og kontonumre er tilgået Skattestyrelsen. Disse personer skal derfor rette henvendelse til Skattestyrelsen herom.

I foråret 2017 udbetalte Skattestyrelsen i alt 16,6 mio. kr. i overskydende skatter ved § 15 (forlods udbetaling af overskydende skatter) for skatteåret 2016 til 1.076 personer.

Af de 16,6 mio. kr. har Skattestyrelsen foretaget modregning, indtræden og udlæg og dermed inddrevet 3,6 mio. kr., svarende til ca. 22 % af den samlede udbetaling, til dækning af restancer til de offentlige.
Ca. 1 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de Grønlandske kommuner, Ini A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 2,6 mio. kr. er anvendt til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Samtidig opkræves der restskatter på i alt 190,6 mio. kr. for 2016 hos 10.355 skatteydere. Heraf vil de 57,9 mio. kr. blive indregnet i forbindelse med forskudsregistreringen for 2018, medens de resterende 132,7 mio. kr. opkræves i 3 rater med forfald den 01/09, 01/10 og 01/11-2017 og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i hver af månederne.

Restskat til indregning i forskudsskatten 2018 kan indbetales frivilligt inden den 20. november 2017, således at man undgår rentetillæg på 6 %. Oplysninger om betaling heraf fremgår af slutopgørelsen.

Skatteydere, der har spørgsmål omkring udbetaling af overskydende skat henholdsvis opkrævning af restskat, kan, når skatteyderen har modtaget slutopgørelse og underretning om evt. inddrivelse af restancer, rette henvendelse til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen, postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 10, mail: tax@nanoq.gl

Fra den 21/8 2017 kan du hente kopi af slutopgørelsen for skatteåret 2016 på Sullissivik.gl ved hjælp af din NemId. Samtidig kan du her også indberette dine bankkontooplysninger, så du fremadrettet modtager evt. udbetalinger fra Skattestyrelsen direkte.