airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Akileraarutinik utertoorutissanit oqartussaqarfinnut akiligassalinnut akiliisitsineq

17. august 2017
NALUNAARUT!

Ukiumi aningaasarsiorfiusumi 2016-mi akileraarutinut akiliivallaarutigisimasanik utertoor¬tus¬sanut pisortanullu akiitsulinnut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi akiliisitsi¬niutigine¬qar¬tussanut tunngatillugu tamakkerlugit unerartitsivigineqarlutik ilanngaaffigineqarnissaat, inan-giivigineqarnissaat arsaarinnissuteqarfigineqarnissaallu matumuuna nalunaarutigaat.

Ukununnga akiitsunut ilanngaassisoqassaaq:


• Akileraarutinut akiitsuutinillu akileeqqusilluni piumasaqaatit taakkualu erniaannut sullissinermullu akiliutit ilanngullugit piumasaqaatit tamaasa.
• Ineqarnermut akiliutinut, qularnaveeqqusiissutitut uninngatitanut inissianullu attartortittakkanut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartunut iluarsartuussinermut akiligassanut piumasaqaatit tamaasa.
• Illuliornermut tapersiissutinik taarsigassarsiat inuussutissarsiutinullu tapersiisarfimmit taarsigassarsiat, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit taarsigassarsiaritinneqarsimasunut piumasaqaatit tamaasa.
• Kallerup inneranut / imermut / kiassarnermullu Nukissiorfimmit akiligassatut piumasaqaatit.
• Ilinniaqarnersiutinut/Ilinniarnerup nalaani taarsigassarsianut piumasaqaatit.
• Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit Namminersorlutik Oqartussat suliffeqarfiutaasa arlaannit akiligassatut piumasaqaatit allat suugaluartulluunniit.

Inangiineq, Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnissaallu pillugit Inat¬¬sisartut inatsisaat nr. 3, 2. maj 1996-imeersoq, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 6-kut 15. April 2011-mi allanngortinneqartukkut akiligassanik akiliisitsiniarneq ukununnga tunngatillugu pissaaq:

• Piumasaqaatit Kalaallit Nunaanni kommuunit arlaata ikiorsiissutinik utertitsisussaatitaanikkut akiliutigigallarsimasai.
• Piumasaqaatit Kalaallit Nunaanni kommuunit arlaata pilersuisutut akilersuutinut naafferartumik siumoortumik akiliutigigallarsimasai.
• Piumasaqaatit Kalaallit Nunaanni kommuunit arlaata inuussutissarsiornermut tapersiissutitut taarsigassarsiarititai.
• Piumasaqaatit ulluunerani meeqqerivinnut, paaqqinnittarfinnut, eqqaavilerinermut anartarfilerinermut aammalu pujoorfimmik paaviaanermut tunngassuteqartunut
• Meeqqanut annertusisamik akilersuutit, pilersuisussaatitaanermullu akilersuutit innuttaasunit piumasaqaatit.


Arsaarinninneq pissaaq, Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisarnermut inatsimmi immikkoortoq VIII, kapitel 47, § 598, imm. 2 aamma 3 naapertorlugu pinngitsaaliissummik akiitsorilersimasat, taakkulu ukuupput:

• Taarsigassarsianit utertillugit akiliutissatigut imaluunniit illuummik pigisanilluunniit qularnaveeqqusiinikkut pisortaniit taarsigassarsiat erniaasigut piumasaqaatit
• Pisortat inissiigallarnermut, kiassarnermut, kallerup inneranut, imermullu akiliutinik piumasaqaataat.
• Pisortanut akileraarutit akitsuutillu Kalaallit Nunaanni inatsit atuuttoq naapertorlugu akiligassat.
• Piumasaqaatit pilersuisutut akilersuutinut Kalaallit Nunaanni oqartussaasunut akiitsunut tunngasut.
• Piumasaqaatit pilersuisutut akilersuutinut danskit naalagaaffiannit aalajangersarneqarsimasut naapertorlugit, kiisalu akileraarutinut akitsuutinullu piumasaqaatit, Danmarkimi akiliisitsiniutigineqarsinnaasut.
• § 627 naapertorlugu aningaasat taarsiiffiginnissutit.
• Taakkua saniatigut pisassat Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqartut, inatsisartut inatsisaat imaluunniit inatsisartut peqqussutaat naapertorlugit pinngitsaaliissummik akiliisitsiniutigineqarsinnaapput.

Kiisalu ilisimatitsissutigineqassaaq, pinngitsaaliissummik akiligassanut il. il. Eqqartuussiviup aki¬lii-sitsiniarnermut oqartussaatitaanit piumasarineqartunut arsaarinnittoqarsinnaasoq.

Ilanngaassineq, atuutilersitsineq akiliisitsiniarnerlu pissapput akiliisitsiniarneq aningaasarsiatigut, aki-lersuinissamik isumaqatigiinnikkut pinngitsaaliissummilluunniit pigisanik tigoriaannarnik ma¬tus¬-suserneqarnissaa isumaqatigiissutigineqareersimagaluarpalluunniit.

Akiitsullit, 2016-mi akileraarutitigut akiliivallaarutinik tunniussinermut atatillugu ilan¬ngaas¬si¬ner¬mut, atuutilersitsinermut akiliisitsiniarnermulluunniit akerliusut, Akileraartarnermut Aqutsisoqar¬fi¬ata allaffianut, uani adressiata allassimanera nanineqarsinnaasumut: www.aka.gl , imaluunniit saaf¬fi¬ginnittoqarsinnaavoq oqarasuaammut normu: 346510.

Nammineerlutit nalunaarsuiffinnik tunniussinerni imaluunniit akuersininni bankimi kontonormut Akileraar¬tar-nermut Aqutsisoqarfimmut paasissutissiissutigisimanngikkukku, www.sullissivik.gl aqqutigalugu ulloq 9. August 2017 nallertinnagu bankimi konto normut nalunaarutigisinnaavat. Bankimi konto normut nalunaarutigisimanngikkukku tunniussinissaq uninngatikkallarneqassaaq, nalunaarute¬qar¬nis¬savit tungaanut, Akileraartarnermi Aqutsisoqarfik check-inngorlugit ullormiit 1. Januar 2017-imiit tunnius¬sisarun¬naar-nikuummat.

Inaarummik naatsorsuutit aggustusip naalernerani allakkatigut nassiunneqarumaarput. Aamma www.sullissivik.gl aqqutigalugu NemId atorlugu inaarummik naatsorsuut 2017-mi aggustusip 21-ata kingorna aaneqarnissaa periarfissaavoq.

Ukiumi aningaasarsiorfiusumi 2016-mi inaarutaasumik nalunaarutip akileraarnikippallaarsimasutit takutissappagu Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup 2018-mut siumoortumik nalunaarsuinermut atatillugu 18.000 kr.-it tikillugit nalunaarsuutinut ilanngussinnaavai, Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 2, 1. december 2006-imeersoq naapertorlugu. Tamanna 2016-mi inaarutaasumik nalunaarummi 2018-milu skattikortimi takuneqarsinnaassapput. Akileraarnikip¬pal¬laa¬rutitit naatsorsuutinut ilanngun¬neqan¬ngippata NETs aqqutigalugu septemberi, oktoberi novemberillu qaammataanni 2017-mi akileeqqusissutinik nassinneqassaatit.


Nuuk, august 2017:

Namminersornerullutik Oqartussat
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik
Postboks 1605
3900 Nuuk