airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
3. august 2015

Modregning af overskydende skat 2014

M E D D E L E L S E !

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2014 til personer der har restancer til det offentlige, der inddrives via Skattestyrelsen vil der blive foretaget modregning, indtræden eller udlæg i videst muligt omfang.

Modregning vil blive foretaget for restancer vedrørende:

• Alle typer af Grønlandske skatte- og afgiftskrav samt renter og gebyrer af sådanne krav.
• Krav vedrørende husleje, deposita og istandsættelsesregninger for udlejningsboliger ejet af Grønlands Selvstyre.
• Krav vedrørende bolig- og erhvervsstøttelån, ydet af Grønlands Selvstyre.
• Krav fra Nukissiorfiit vedrørende levering af el / vand / varme.
• Krav vedrørende uddannelsesstøtte./-lån.
• Alle øvrige krav fra Grønlands Selvstyre eller en af selvstyrets institutioner.

Læs hele meddelelsen her PDF fil