airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut

Nalinginnaasumik paasissutissiineq
Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut tassaavoq aningaasanngorlugu Nunatta Karsianut akiliutissaq, pappiaqqanik nalilinnik naqitsinermi. Imaappoq illit aningaaserivimmit aningaasanik atornermi imaluunniit nammineerlutit assersuutigalugu illusiguit, umiatsiarsiguit, piginneqataallutit inissiaatitaaruit, pappiaqqatigut nalilittut takussutissaqarpat, naqissuserneqartussaappata pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuummik akiliissaatit.

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup uppernarsaatitit naqissusissavai.

Pisisup tunisisulluunniit pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut akiligassaraa. Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut pisisup pisititsisullu avitseqatigalugu aningaasartuutigisinnaavaat.

Namminersorlutit inuussutissarsiuteqaruit pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuutit ataatsimut katissinnaavatit pisiavit nalinganut, pisiarisimasat nalikillisarneqarsinnaappat, taamaalillutillu pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut ilanngaatigisinnaavat.
Akigititat
Pappiaqqanut nalunaarsugassanut tamanut pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuummik akiliissaatit. Assersuutigalugit:
• Piginnittussaatitaasutut allagartat
• Qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartat
• Pialuutinik qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartat
• Akiligassaqarnermut uppernarsaatit
• Pisiaqarnermi isumaqatigiissutit
• Aktiaatit

Illumik pisinermi aningaasat pisinermi atorneqartut imaluunniit taarsigassarsiat 1,5 %-iat naqissusiinermi akitsuutigineqartarpoq, taamaattoq niuernermi akigineqarajunnerusup nalinga minnerpaajussaaq.

Angallammik sunngiffimmi atorneqartartumik pisinermi, aningaasat allagaatitut uppernarsaatit pilersinneqarpata kingorna qaammatit pingasut qaangiutsinnagit akilerneqartussat ilanngaatigereerlugit, aningaasat pisinermi atorneqartut 1,5 %-iat naqissusiinermi akitsuutigineqartarpoq.

Malugiuk
Pisortat illuutaannik niuernermi pappiaqqanik nalilinnik naqissuusiinermi akitsuut akilerneqassanngilaq.
Akiliuteqarneq
Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut aningaaserivinni imaluunniit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi akilersinnaavat.

Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut atuuttoq nioqqutissap, assersuutigalugu umiatsiat imaluunniit illut tunineqarnissaata tungaanut.
Allannguut
Pissutsit ilinnut tunngasut allanngorsimappata, soorlu avinnikkut, akiliisinnaajunnaarnikkut imaluunniit tunisinikkut, eqqartuussissuserisut aqqutigalugu uppernarsaaserluni allanngortitsisoqarsinnaavoq, taassuma piginnittussaanermut allagartamik imaluunniit tassunga qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartat ilassummik suliaqartoqarsinnaavoq.

Illit pigisaqaruit soorlu illumik imaluunniit umiatsiamik, eqqartuussissuserisut attaviginissaanut pisussaavutit, pissutsit atukkatit ilinnut tunngasut allanngorsimappata illillu pappiaqqat nalillit ilinnut tunngasut allanngortitassanngorsimappata.

Aappariit katissimasut imaluunniit inuit tamatumunnga assingusumik inooqatigiissut piginnittussanngortitsinermi uppernarsaasiaat, piginnittussanngortitsinerit pisussaaffiliinerillu inunnut taakkununngaannaq tunngasuuppata, pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuuserneqassanngillat. Toqusoqartillugu pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut aapparisamut katissimasamut nuunneqarsinnaavoq. Tamanna atuutissaaq soorlu kingornussisussaatitaanikkut, avinnermi, averusernermi kiisalu aappariinnerup atorunnaarsinneratigut.

Illu pigisat illit meeqqannut tunniukkukku, illup naliliiffiginerata 1,5 %-ia pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuummik akiliissaasi.
Inatsisit
Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut pillugu inatsisit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup nittartagaani takusinnaavatit.