Afgiftssatser 4. kvartal 2021


Opgørelse over afgiftssatser for 4. kvartal 2021 i det havgående fiskeri og kystnært fiskeri (som har produktionstilladelse), kan læses her.