Afgiftssatser 1. kvartal 2019


Opgørelse over afgiftssatser for 1. kvartal 2019 i det havgående fiskeri og kystnært fiskeri (som har produktionstilladelse), kan læses her.