Fiskeriafgiftssatser 2. kvartal 2018
Opgørelse over afgiftsprocenter for 2. kvartal 2018 i det havgående fiskeri og kystnært fiskeri (som har produktionstilladelse), kan læses her.