Rykkerskrivelse vedr Motorafgift af den 11 november 2015

Beskåret billede af hovedindgang

Rykkerskrivelse vedr. Motorafgift af 11. november 2015.

Rykkerskrivelsen omhandler ubetalte motorafgifter vedrørende oktober 2015.
Det skal hermed meddeles, at der grundet tekniske fejl er blevet fremsendt
rykkerskrivelser, hvori der fremgår forkerte oplysninger.

Læs hele meddelelsen her