Indkomstskatteloven

Information om ændringer til indkomstskatteloven

Information om ændringer til indkomstskatteloven
Inatsisartut har under deres efterårssamling 2012 vedtaget ændringer til indkomstskatteloven. Ændringer berører 3 områder, nemlig:

Begrænsning af fradraget for private renteudgifter
• Indførelse af beskatning af vakantboliger
Ændring af afskrivningsreglerne for selskaber og selvstændige erhvervsdrivende

Ændringer træder i kraft og vil have virkning fra og med 1. januar 2013, dog med overgangsbestemmelser for så vidt angår afskrivningsregler for selskaber mv.

Pressemeddelelse om samme emne, udsendt den 19. december 2012, kan læses her.