Sulisitsisunut

Quppernermi uani sulisitsisunut tunngasunut paasissutissat ataatsimoortut takusinnaavatit.

 

Akileraarutit A-t, Sulisoqarnermut akitsuutit, akiliutit, aningaasarsianit ilanngaatit akiligassiissutigineqarneri pillugit nalunaarut.
Atuarsinnaavat uani

 

Kalaallit Nunaanni akileraarutissat ilanngaatigineqarnerat
Kalaallit Nunaanni akileraarutissat ilanngaatigineqarnerat aaneqarsinnaavoq uani

Tassunga tapiliussaq – aningaasarsiat aningaasarsianut A-nut, B-nut akileraaruteqaataasussaanngitsunullu immikkoortiternerat aaneqarsinnaavoq uani.

 

Sulisitsisut allattorsimaffianut nalunaarsuiffik
Akileraartarnermut Pisortaqarfimmi sulisitsisut allattorsimaffiannut nalunaarsuiffik il.il. pillugit sulisitsinut paasissutissiineq uani atuarsinnaavat (pdf).

 

Sulisitsisut Allattorsimaffianut nalunaarsuinermut imaluunniit unitsitinnissaamut qinnuteqaat uani aasinnaavat

Sulisitsisut allattorsimaffianut nalunaarsuiffik pillugu elektronik-ikkut sanaaq uani adressimi takusinnaavat: https://sulinal.nanoq.gl

Isissutissaq (adgangskode) piniarsinnaavat uunga adressimut sulinal@nanoq.gl

Aningaasarsiat akileraarutit pillugit nalunaarut nutaaq maani atuarsinnaavat

Tamakkiisumik akileraaruteqartitsinermut aaqqissuussineq nutaaq kiisalu sulisut ilaannut akileraartarnermi angerlarsimaffianik allannguineq pillugit ilisimatitsissut. Uani atuaruk. 


CVR-imi najukkat eqqortoq eqqaamajuk.

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup CVR-ip nalunaarsuisarfianiit najukkat allakkanik akileeqqusinernillu nassitsigaangami atortarpaa.
Najukkat eqqunngitsoq allassimappat allakkagut tigunngitsoorsinnaavatit.
www.virk.dk-kkut najukkat allanngortissinnaavat. Suliffeqarfivit NemId-a atussavat.


Skattekortit qarasaasiatigoortut
Skattekortit qarasaasiatigoortut 
2011 aallarnerfigalugu qarasaasiakkut skattekortinik piniarneq

 

Sulisoqarnermut akitsuut nutaaq
Sulisoqarnermut akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisaat pillugu paasissutissiineq uani atuarsinnaavat (pdf).


Immersuiffissat
Aajuku immersuiffissat  (nassuiaat sukumiisoq, akissarsiat il.il.)

 

Akileraarutit A-nut akileeqqussutinut anisitseqqinneq
Sulisitsisutut periarfissaqalerputit akileraarutit A-t/ AMA/ A-akitsuut/ akileraarutit erniai/ akissarsiamiit ilanngaanermi akileeqqussutit Sulinal nittartagaa aqqutigalugu anillatsitseqqissinnaallutit.
Sulinal-imut isertaateqanngikkuit, isertaatissannik piumasinnaavutit emailimut uungat saaffiginninnermi: sulinal@nanoq.gl  

 

Saaffissat

Telefax: 34 65 77
Email: sulinal@nanoq.gl