Atorfiit inuttassarsiukkat

Akiliisitsiniartartumik/kontorfuldmægtig-mik/konsulent-imik sulisussarsiorpoq
Piffissaliussaq: 20. februar 2019
Allagarsiuteqqitaq


Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi akiliisitsiniartartutut atorfik ulloq 1. marts 2019 -imiit imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttassarsiuunneqarpoq.
Aaqqissuussaanikkut atorfik akiliisitsiniartarnermut immikkoortortaqarfimmi inissisimavoq, Qaqortumi allaffeqarfimmi sullivittut inissisimalluni.

Suliassat:
Pingaarnertut suliassaallutik innuttaasunut namminersortunullu pinngitsaaliilluni akiliisitsiniaaneq, taamaattumillu nammineerluni suliassanik suliarinnissinnaanissamut piginnaasaqarnissaq naatsorsuutigineqarluni, aammalu ajornanngippat akiliisitsiniartarnermi inatsisinut attuumassutilinnut ilisimasaqarnissaq, naatsorsuusiornermullu paasinnissinnaaneq, kiisalu pitsaasumik oqaasiliorsinnaanermut – isumaqatigiissuteqarniarsinnaanermullu piginnaasaqarnissaq.
Taamatuttaaq akiliisitsiniartarnermi suliassanut tamanut peqataasassaatit, akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi immikkoortortaqarfiit allat suleqatigalugit.
Saaffiginnittunik sullisserusuttuussaatit. Nutaanik ilinniagaqassallutit soqutigisarissavat, suliassa-nillu nutaanik suliaqassallutit akunnattoorfigissanagu. Atorfinititsinermut atatillugu suliassanut qulaani taaneqartunut ilinniartinneqassaatit.
Akiliisitsiniartarnermi immikkoortortaqarfimmi pisortanut akiitsunik tamanik akiliisitsiniaaneq ingerlanneqartarpoq.
Akiliisitsiniartarnermi immikkoortortaqarfik katillugit 29-inik sulisoqarpoq. Illoqarfinnilu ukunani inissisimallutik: Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut aammalu Ilulissat. Taakkunanngalu 9 suliffeqarfinnut tunngatillugu akiliisitsiniaasarlutik.
Akiliisitsiniarnermi allaffimmi pisortaq qaninnertut aqutsisorissavat.

Sulisussarsiornermi allagaqaat tamakkiisoq takusinnaavat uani

 

_______________________________________________________________________________________

 

Suliassanik aqutsisoq – Ilanngaaserisoqarfik
Piffissaliussaq: 27. februar 2019Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi suliassanik aqutsisutut atorfik ulloq 1. Marts 2019 erseqqinnerusumilluunniit isumaqatigiissuteqariarluni inuttalerniarneqarpoq.

Aaqqissuussaanikkut inissisimaneq:
Atorfik Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup Nuummi pingaarnertut allaffeqarfiani Ilanngaaserisoqarfimmiippoq illillu Ilanngaaserisoqarfimmi Allaffiup pisortaa saaffigisartagarissavat.

Inuiaqatigiit kalaallit ineriartortuarsinnarput uagullu nakkutilliinermik suliassaqarfitsinni sullissinitsinnut suliassanillu suliarinnittarnitsinnut inuiaqatigiit naatsorsuutigisaat siumut isigisinnaajuarumallugit naammassisarsinnaajuarumallugillu atorfissaqartippatsigit taamatuttaaq akitsuuserinermi allaffissornerup suliassallu suliarineqartarneranni ineriartortitsinermut.

Suliassat:

Suliassat assigiinngiiaartuupput, soorlu

 • Allaffissornermut suliassallu suliarineqartarnerannut tunngatillugu illit soorunalimi pingaarnerpaassaatit ingerlatsisuullutillu, taamatuttaaq suleriaatsinik nutaanik ineriartortitsinermi.
 • Nakkutilliinissanik pilersaarusiorneq nakkutilliiartortarnerillu suliarisassavatit.
 • Suliassat aalajangersimasut suliarineqartarnerat.
 • Immikkut akuersissuteqartarnermut taxartarnermullu tunngasuni taamatullu suliassaqarfinni allani immikkut ittuni pilersaarusiortarneq naammassinnittarnerlu suliarisarlugit.
 • Viinninik, imigassanik aalakoornartulinnik tupanillu eqqussinissamut akuersissutinik tunniussisarneq malitseqartitsisarnerlu.
 • Ilanngaaserisoqarfiup nammineq suleriaasiinik, periaasiinik, pilersaarutaanik malitassaanillu ineriartortitsineq piviusunngortitsisarnerlu suliarisarlugit.
 • Ilitsersuusiortarluni taamatullu akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu tunngassuteqartuni sulisunik ilinniartitsineq, ineriartortitsineq sulisorinniinnarniartarnerlu suliarisarlugit aamma suleqatigisat piginnaasaannut tunngasut.
 • Nammineerluni suliarineqartartut qarasaasiakkut suliarineqartalernissaannik ineriartortitsinermut peqataassalluni
 • Naalakkersuisunut Inatsisartunullu allanullu allakkiat, tusarniaanermut akissutit atortussallu suliarineqartarnerannut peqataasassalluni.

Ilanngaaserisoqarfik aqqanilinnik sulisoqartussaligaavoq.

Sulisussarsiornermi allagaqaat tamakkiisoq takusinnaavat uani

_______________________________________________________________________________________

 

Akiliisitsiniartartumik/kontorfuldmægtig-mik
Piffissaliussaq: 27. februar 2019
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi akiliisitsiniartartutut atorfik ulloq 1. marts 2019 -imiit imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttassarsiuunneqarpoq.
Aaqqissuussaanikkut atorfik akiliisitsiniartarnermut immikkoortortaqarfimmi inissisimavoq, Qaqortumi allaffeqarfimmi sullivittut inissisimalluni.

Suliassat:
Pingaarnertut suliassaallutik innuttaasunut namminersortunullu pinngitsaaliilluni akiliisitsiniaaneq, taamaattumillu nammineerluni suliassanik suliarinnissinnaanissamut piginnaasaqarnissaq naatsorsuutigineqarluni, aammalu ajornanngippat akiliisitsiniartarnermi inatsisinut attuumassutilinnut ilisimasaqarnissaq, naatsorsuusiornermullu paasinnissinnaaneq, kiisalu pitsaasumik oqaasiliorsinnaanermut – isumaqatigiissuteqarniarsinnaanermullu piginnaasaqarnissaq.
Taamatuttaaq akiliisitsiniartarnermi suliassanut tamanut peqataasassaatit, akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi immikkoortortaqarfiit allat suleqatigalugit.
Saaffiginnittunik sullisserusuttuussaatit. Nutaanik ilinniagaqassallutit soqutigisarissavat, suliassa-nillu nutaanik suliaqassallutit akunnattoorfigissanagu. Atorfinititsinermut atatillugu suliassanut qulaani taaneqartunut ilinniartinneqassaatit.
Akiliisitsiniartarnermi immikkoortortaqarfimmi pisortanut akiitsunik tamanik akiliisitsiniaaneq ingerlanneqartarpoq.
Akiliisitsiniartarnermi immikkoortortaqarfik katillugit 29-inik sulisoqarpoq. Illoqarfinnilu ukunani inissisimallutik: Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut aammalu Ilulissat. Taakkunanngalu 9 suliffeqarfinnut tunngatillugu akiliisitsiniaasarlutik.
Akiliisitsiniarnermi allaffimmi pisortaq qaninnertut aqutsisorissavat.

 

Sulisussarsiornermi allagaqaat tamakkiisoq takusinnaavat uani

 

______________________________________________________________________________________

 

Namminersorlutik Oqartussat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Ilanngaaserisumik/Ikiaroornartumik ujarlersinnaasumik qimmeqartussamik sulisussarsiorpoq
Piffissaliussaq: 11. marts 2019

Kalaallit nunaanni innuttaasut sullinneqarluarnissaannik peqataarusuppit? Peqqissaartuunissaq pingaartitaraajuk, kisivillu suleqatiginniinnilu sulisinnaallutit?
Taammaappat Kangerlussuarmi ilanngaaserisutut sulinissat immaqa ilinnut tulluartuuvoq?

Kalaallit nunaanni Kangerlussuup timmisartoqarfia pingaarnerit ilagaat, angalasunit amerlasuunit aqqusaarneqartartoq.

Atorfik Kangerlussuarmi inissisimasoq inuttassarsiuunneqarpoq 1. april 2019-imiit sulilersussamik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Illit, Kangerlussuarmi ilanngaaserisutut, qimmeqartinneqassaatit ilaanngaaserisumillu qimmeqartinneqartumik allamik suleqateqassallutit. Taamaammat pingaaruteqarpoq suleqatiginnilluarsinnaanissat, sulianik naammassisaqarsinnaassasutit ilaatigut ullormut ulapinnarsinnaasunut, sulilluarsinnaaneq sussillilluarnissarlu pingaaruteqarmata.

Sulinermi aaqqissuussaanermik inissisisimaneq suliassallu:

 • Atorfik Nioqqutissanik Akitsuutinillu Nakkutilliisoqarfimmi, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup Akileraaruserinermut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfiani inissisimavoq.
 • Immikkoortortaqarfiup suliarai akileraarutinut tunngasut tamaasa, ilanngullugit nunami innuttaasut, ingerlatsiviit, suliffeqarfiillu namminersortut akileraarutaannik naliliinerit, kukkunersiuinerit, apeqquteqaatit akineri kiisalu tamakkiisumik innutaasunut suliffeqarfinnullu ilitsersuinerit, il.il. ilanngaaserisoqarnerlu.

Sulisussarsiornermi allagaqaat tamakkiisoq takusinnaavat uani