Atorfiit inuttassarsiukkat

Akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu siunnersorti
Qinnuteqarnissamut piffissaliussaq: 15. juli 2019


Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi sulisuunissat kajumigaajuk ullullu assigiinngisitaartut pissanganartullu atussallugit iluaraajuk taava neriuppugut tusarfigissallutit

Akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu Siunnersortimik pissarsiorpugut 1. september 2019-imiit imaluunniit kingusinnerusukkut atorfinittussamik.

Atorfik Akileraaruserinermi Kukkunersiuinermut Allaffimmi inissisimavoq Siunnersuinermut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfiup ataaniilluni.
Akileraarusernermi Kukkunersiuinermut Allaffimmi ilaatigut suliaraagut Selskabit namminersorlutillu ingerlassaqartut akileraartarnermut tunngatillugu misissuiffigisarneri, siunnersuisarnerit ilitsersuisarnerit kiisalu CVR (Qitiusumik Suliffeqarfinnik Nalunaarsuiffik)

Akileraaruserinermi Kukkunersiuinermut Allaffimmi akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu siunnersortitut pingaarnertut suliassaraatit:
 • Akileraartarnermut tunngatillugu suliffeqarfiit misissuiffigineqarneri
 • Nammineerluni nalunaarutit naatsorsuutillu misissuiffigineri
 • inaarummik naatsorsuutit allannguiffigeqqullugit qinnuteqatit akineqarneri,
 • Ornigulluni misissuiartornermut peqataanerit.
 • Apeqqutinut nalinginnaasunut aamma akileraaruserinermut tunngatillugu apeqquteqaatinut immikkut ittunut akissuteqarnerit
 • Nalinginnaasumik allaaffimmi suliassanngortunik sulineq
Piginnaasassatut piumasaqaatit:
Takorusupparput suliamut paasisimasaqarnerit aamma assingusumik atorfeqarnermi misilittagaqarnerit, naatsorsuutigineqarpoq teorimik aamma sulisimaninni naleqquttumik misilittagaqarnerit aamma nalinginnaasumik naatsorsuuserinermik ilisimasaqarnerit, kukkunersiuinermi assigisaanilluunniit soorlu naatsorsuuserinermi suliaqarsimaneq/ naatsorsuusiornermi ikiortaasimaneq.

Sulisussarsiornermi allagaqaat tamakkiisoq takusinnaavat uani

 

_________________________________________________________________________________________

 

Akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu siunnersorti
Namminersorlutik Oqartussani, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Nutaamik sulisussarsiorpoq Qinnuteqarnissamut piffissaliussaq: 19. juli 2019


Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi sulisuunissat kajumigaajuk ullullu assigiinngisitaartut pissanganartullu atussallugit iluaraajuk taava neriuppugut tusarfigissallutit

Akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu Siunnersortimik pissarsiorpugut 1. august 2019-imiit imaluunniit kingusinnerusukkut atorfinittussamik.
Atorfik Akileraaruserinermi Kukkunersiuinermut Allaffimmi inissisimavoq Siunnersuinermut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfiup ataaniilluni.
Akileraarusernermi Kukkunersiuinermut Allaffimmi ilaatigut suliaraagut Selskabit namminersorlutillu ingerlassaqartut akileraartarnermut tunngatillugu misissuiffigisarneri, siunnersuisarnerit ilitsersuisarnerit kiisalu CVR (Qitiusumik Suliffeqarfinnik Nalunaarsuiffik)

Akileraaruserinermi Kukkunersiuinermut Allaffimmi akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu siunnersortitut pingaarnertut suliassaraatit:

 • Akileraartarnermut tunngatillugu suliffeqarfiit misissuiffigineqarneri
 • Nammineerluni nalunaarutit naatsorsuutillu misissuiffigineri
 • inaarummik naatsorsuutit allannguiffigeqqullugit qinnuteqatit akineqarneri,
 • Ornigulluni misissuiartornermut peqataanerit.
 • Apeqqutinut nalinginnaasunut aamma akileraaruserinermut tunngatillugu apeqquteqaatinut immikkut ittunut akissuteqarnerit
 • Nalinginnaasumik allaaffimmi suliassanngortunik sulineq

Sulisussarsiornermi allagaqaat tamakkiisoq takusinnaavat uani


_________________________________________________________________________________________

 

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Ilanngaaserisumik ikiaroornartumik qinaasisinnaasumik qimmeqartinneqartussamik ataatsimik sulisussarsiorpoq
Qinnuteqarnissamut piffissaliussaq: 22. juli 2019, nal. 12.00


Inuiaqatigiit toqqissisimasumik sullinneqarnissaannut suleqataarusuppit?

Kalaallit Nunaat tamakkerlugu suliffigaarput najugaqartut allallu tamaasa sullillugit.

Suliffitsinni pimoorullugu suleqataarusukkuit – taava ilanngaaserisutut ikiaroornartumik ujaasisinnaasumik qimmeqartinneqartussatut atorfik Nioqqutissanik Akitsuutinillu Nakkutilliisoqarfimmi ilinnut piukkunnartuuvoq! Sulinitsinni angusagut pitsaasut suleqatigiilluarnitsigut takussutaassapput.

Ilanngaaserisutut ikiaroornartumik qinaasisinnaasumik qimmeqartinneqartussatut allanik pingasunik ilanngaaserisunik suleqateqassuutit Nuummiit allaaveqartunik.

Taamaattumik pingaaruteqarpoq, illit inuttut, allanik suleqatissarsiorninni, illit sulianik iluarseeriarsinnaassuutit, sulinerullu nalaani sullissaq qitiutillugu ulapaarsinnaasuussaallutit.

Sulinermi aaqqissuussaanermik inissisisimaneq suliassallu:
Atorfik Nuummi Nioqqutissanik Akitsuutinillu Nakkutilliisoqarfimmi, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup Siunnersuinermut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfiata ataani inissisimavoq.

Immikkoortortaqarfiup suliarai akileraarutinut tunngasut tamaasa, ilanngullugit nunami innuttaasut, ingerlatsiviit, suliffeqarfiillu namminersortut akileraarutaannik naliliinerit, kukkunersiuinerit, apeqquteqaatit akineri kiisalu tamakkiisumik innuttaasunut suliffeqarfinnullu ilitsersuinerit, il.il. ilanngaaserisoqarnerlu.

Sulisussarsiornermi allagaqaat tamakkiisoq takusinnaavat uani


_________________________________________________________________________________________

 

Nuummi sullissivimmi suleqatissarsiorpugut
Qinneteqarnissamut piffissaliussaq: 25. juli 2019, nal. 12.00

 

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi Nuummi ulluinnarni ulapaarfiusartumi peqataarusussuseqartumik, sullissivimmut suleqatissarsiorpugut.

Sullissivimmi 19-iulluta suleqatigiiuvugut illoqarfinni tallimani siammarsimalluta. Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup suliassaanut tamanut saaffiginnittarfimmi suliaqartarpugut.

Sullissivimmi nalinginnaasumik makkununnga saaffiginnissutit suliarisaqartarpugut.

 • Akileraarutit
 • Akiliisitsiniartarnerit
 • Nioqqutissanik eqqussuinernut akileraarutit
 • Sulisitsisunik Nalunaarsuutit, allallu.

Pisinnaasaqarfiit piginnaasaqarfiillu:

 • NI-tut, NI 2-tut, EVU, Efg-tut assigisaannilluunniit ilinniagaqarputit.
 • Qarasaasiamik atuisinnaasuussaatit.
 • Namminersorlutit, pimoorussillutit akisussaaffeqarluartumik sulisinnaassuseqarputit.
 • Sullissinermi nuannarisalik.
 • Kalaallisut/danskisullu marluinnik oqaaseqassaatit.

Atuisunik sullississallutit kajungerissavat. Nutaanik ilinniagaqassallutit soqutigissavat suliassanillu nutaanik suliaqassallutit akunnattoorfigissanagu. Atorfinitsitsinermut atatillugu suliassanut qulaani taaneqartunut ilinniartinneqassaatit. Ataatsikkut arlalinnik suliaqassallutit sapinngisarissavat, akisussaaffeqarsinnaallutillu pilersitsiniarsinnaassallutit, kiisalu aamma suleqateqallaqqissuussallutit, suleqatigiinni assigiinngitsunik sulianut tunngasutigut piginnaasalinnik suleqateqarsinnaassallutit.

Qinnuteqaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup tigoreersimassavaa kingusinnerpaamik ulloq 25. juli 2019.

Atorfik aallartiffigineqarsinnaalissaaq 1. september 2019-miit isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit. Atorfik Nuummi Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi inissisimavoq.  

 

Sulisussarsiornermi allagaqaat tamakkiisoq takusinnaavat uani

 

_________________________________________________________________________________________

 

Sisimiuni Innuttaasut sullissiviani sulisussarsiorpugut
Qinnuteqarnissamut piffissaliussaq: 25. juli 2019, nal. 12.00Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi Sisimiuni ulluinnarni ulapaarfiusartumi peqataarusussuseqartumik, sullissivimmut suleqatissarsiorpugut.

Sullissivimmi 19-iulluta suleqatigiiuvugut illoqarfinni tallimani siammarsimalluta. Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup suliassaanut tamanut saaffiginnittarfimmi suliaqartarpugut.

Sullissivimmi nalinginnaasumik makkununnga saaffiginnissutit suliarisaqartarpugut.

 • Akileraarutit
 • Akiliisitsiniartarnerit
 • Nioqqutissanik eqqussuinernut akileraarutit
 • Sulisitsisunik Nalunaarsuutit, allallu.

Pisinnaasaqarfiit piginnaasaqarfiillu:

 • NI-tut, NI 2-tut, EVU, Efg-tut assigisaannilluunniit ilinniagaqarputit.
 • Qarasaasiamik atuisinnaasuussaatit.
 • Namminersorlutit, pimoorussillutit akisussaaffeqarluartumik sulisinnaassuseqarputit.
 • Sullissinermi nuannarisalik.
 • Kalaallisut/danskisullu marluinnik oqaaseqassaatit.

Atuisunik sullississallutit kajungerissavat. Nutaanik ilinniagaqassallutit soqutigissavat suliassanillu nutaanik suliaqassallutit akunnattoorfigissanagu. Atorfinitsitsinermut atatillugu suliassanut qulaani taaneqartunut ilinniartinneqassaatit. Ataatsikkut arlalinnik suliaqassallutit sapinngisarissavat, akisussaaffeqarsinnaallutillu pilersitsiniarsinnaassallutit, kiisalu aamma suleqateqallaqqissuussallutit, suleqatigiinni assigiinngitsunik sulianut tunngasutigut piginnaasalinnik suleqateqarsinnaassallutit.

Atorfik aallartiffigineqarsinnaalissaaq 1. september 2019-miit isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit. Atorfik Sisimiuni Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi inissisimavoq.
 

Sulisussarsiornermi allagaqaaq tamakkiisoq takusinnaavat uani