e-Boks takuuk: Akileraarpallaarsimallutit utertoorutissaqarpit imaluunniit akiligassinneqarpit ?Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup inaarummik naatsorsuutit akileraartartunut 48.804-inut e-Boks-ikkut nassiussorpai. Ikippallaartunik amerlavallaartunilluunniit akileraarsimanerlutit inaarummik naatsorsuummi takusinnaavat.

Inaarummik naatsorsuut ullormi 24. august 2021-mi e-Boksinni Sullissivik.gl-ikkut takusinnaalissavat. Tassani takusinnaavatit siorna aningaasarsiarisimasatit, ilanngaatitit akileraarutinullu akilersimasatit. Takusinnaavattaaq utertoorutissaqarnerlutit akileraarutinulluunniit akiliinikippallaarsimanerlutit.

Sulinermut ilanngaat 2020-mut inaarummik naatsorsuummi siullerpaamik naatsorsorneqarpoq. Ilanngaat sulinikkut isertitatit tunngavigalugit naatsorsorneqarpoq. Sulinermut ilanngaatip annertussusia qaffakkiartuaartuuvoq, taamaalillutik aningaasat isertitakitsut akunnattumillu isertitallit atugassaat ukiumut 4.312 kr.-init tikillugit amerlissallutik. Sulinermut ilanngaat naatsorsorneqarneralu pillugit paasissutissat erseqqinnerusut Sullissivik.gl-imut iserlutit ”Akileraarutikka”-mi takusinnaavatit.

Akileraarutinik akiliivallaarsimallutik utertoortussat, sulinermullu ilanngaat

Ukiumut akileraarfiusumut 2020-mut tunngatillugu akileraarutinut akiliivallaarutit 281,9 mio. kr.-it Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup inunnut 31.541-inut 31. august 2021-mi utertissavai. Taakkunani sulinermut ilanngaat nalinga tassaavoq 68,1 mio. kr.

281,9 mio. kr.-it ilaat 80,5 mio. kr.-it (tunniunneqartussat tamarmiusut 29%-iisa missingi) ilanngaassinikkut, inangiinikkut arsaarinninnikkulluunniit pisortanut akiitsunut matussutissatut akilersinneqarput.

41,6 mio. kr.-it nunatsinni kommuninut, INI A/S-imut, Iserit A/S-imut aamma Nukissiorfinnut il.il. akiitsunut matussutissatut akilersinneqarput, sinneruttullu 38,9 mio. kr.-it Namminersorlutik Oqartussanut akiitsunut matussutigineqarlutik.

Utertuussaguit aningaasat kontunnut ingerlaannaq ikineqarnissaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit amerlanertigut isumagineqartarpoq. Ingerlaannarli ikisinissaq aatsaat pisinnaavoq aningaaserivimmi kontut nalunaarutigisimagukku.

Innuttaasunut aningaaserivimmi kontuminnik nalunaaruteqarsimanngitsunut tuniussinissaq utaqqisikkallarneqassaaq. Aningaaserivimmi kontu Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nassiunneqassaaq immersugassaq ”Akileraarutit sippuutaasa aningaaserivimmut nuunneqarnissaannik qinnuteqaat” aka.gl-imiittoq atorlugu. Aningaaserivimmi kontut pillugu paasissutissat nalunaarutigigukkit aatsaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup aningaasat tunniussinnaavai.

Akileraarutissat sinneri

2020-mut tunngatillugu akileraarutissat sinneri 132 mio. kr.-it akileraartartunut 3.069 -inut akiligassiissutigineqassapput. Taakkunani sulinermut ilanngaatimiit ilanngarneqartussat tassaapput 17,7 mio. kr.

2020-mut inaarummik naatsorsuutip takutippagu akileraarutinut akiliinikippallaarsimasutit, taava Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup akileraarutissat sinnerisa ilaat 18.000 kr.-init (ernialiussaq 6% ilanngullugu) amerlanerunngitsut nuussinnaavai.

Tamanna ima paasisariaqarpoq, 2020-mut akileraarutissavit sinneri 2022-mi akileraarutitigut ilanngaatissannit peerneqassasut. Akileraarutit sinnerinut ernialiussaq 6% sipaarusukkukku periarfissaraat akileraarutit sinnerisa nuunneqartut  nammineq kajumissutsinnik akilernissaat (§5 naapertorlugu akiliuteqarnikkut), tamannalu kingusinnerpaamik pissaaq 20. november 2021-mi.

Akileraarutissat sinnerisa ilaat 18.000 kr.-inik ilanngakkat qaammatini pingasuni naafferaartumik akiligassatut akiligassiissutigineqassapput. Akiligassiissutit allakkatigut nassiunneqarumaarput.

2020-mi akileraarutitit aamma soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaaneq pillugit takussutissat tamakkiisut

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup 2020-mut inaarummik naatsorsuutip nalinginnaasup saniatigut nassiutissavai Pigisanit pissarsiat ilaasa akileraarutaat (KAS) pillugit 2020-mut immikkut naatsorsuut kiisalu soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaanerit pillugu 2020-mut ukiumoortumik naatsorsuut.

Soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussiffigisat pigisanit pissarsiat akileraarutaannut akiliivallaarsimappat, taava aningaasat akiliivallaarutaasut illit soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussannut utertinneqassapput.  Akiliinikippallaarsimaguit pigisanit pissarsiat akileraarutaannut akiliinikippallaarutit akilissavatit. Aningaasat pigisanit pissarsiat ilaasa akileraarutaat (KAS) pillugit inaarummik naatsorsuummi allaqqassapput. Illit nammineerlutit pigisanit pissarsiat akileraarutaannut akiliivallaarsimaguit, taava aningaasat akiliivallaarutaasut illit kontunnut ikineqassapput. Akileraarutinit utertoorutissatuulli matumanissaaq kontu pillugu paasissutissat eqqortut pisariaqartippavut.

Soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaaneq pillugu naatsorsuummi takusinnaavat soraarnerussutisiassannut akiliutigisimasatit naammannersut. Soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaakkannut 2020-mut tunngatillugu akileeqqullutit allaffigineqaruit, taava akiliinerit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut uppernarsassavat. Ileqqaarnerunissat ukiumoortumik naatsorsuummi allaqqanngippat arlaannik iliuuseqartariaqanngilatit, tassami soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaakkannut 2020-mi naammattunik akileereersimagavit.

Pisortanut akiitsut akileraarutinit utertoorutissanit ilanngaatigineqassapput

Akileraarutinut akiliivallaarsimallutit utertuussaguit pisortanulli akiitsoqarlutit, taava akiitsut akilernissaannut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmiit ikiorneqassaatit.    Tassa imaappoq, akileraarutinit utertoorutissat pisortanut akiitsut ilanngaatigereerlugit sinneqarpata aatsaat tunniunneqassapput. Akileraarutinit utertoortussat utertoorutissaat pisortanut akiitsuinut matussutigineqarpata tamanna inuttaannut nalunaarutigineqassaaq.

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit allakkat e-Boksi atorlugu nassiunneqartalerput

Pisortat allakkanik digitalimik nassiussisarneq ulloq 1. januar 2021 aallarnerfigalugu atulerpaat. Tamanna isumaqarpoq, pisortanit innuttaasunut allakkat siunissami annertunerusumik Sullissivik.gl aamma e-Boks aqqutigalugit apuussorneqartalissasut. e-Boks atorsinnaassagukku NemID-qassaatit. NemID-qanngikkuit, taanna Kommunip innuttaasunut sulissivianut imaluunniit aningaaserivinnut saaffiginnillutit akeqanngitsumik pissarsiarisinnaavat.

Innuttaasut 1950 sioqqullugu inunngorsimasut, allallu allakkanik digitalimik nassiunneqartunik pisussaajunnaarsinneqartut allagarsiassaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit allakkerisarfikkut  suli nassiunneqartassapput.

Allakkanik digitalimik nassiussisarneq pillugu paasissutissat erseqqinnerusut takukkit uani: Sullissivik.gl