Aalisarnermi pisuussutinik iluaquteqarnermi akitsuutit nutaat
Kalaallit Nuaanni aalisarnermi pisuussutinik iluaquteqarnermi akitsuummut nutaamut ilitsersuut, takusinnaavat uani


Aalisarnermi pisuussutinik iluaquteqarnermi akitsuutinik kisitsinermi assersuutit, takusinnaat uani


Avataasiorluni sinerissamullu qanittumi aalisarnermi (nioqqutissiornissamut akuersissuteqartuni) procentit akitsuusiissutit naatsorsuusiorneqarneri, takusinnaavatit uani