Nalunaarutit 1974-imiit 2007 ilanngullugu

 

NR.:

 

 

IMARISAQ:

 

OQAASEQAATIT:

 

1

 

Najoqqutassiaasimasut aalajangiinerillu paasissutissartaat

 

 

 

2

 

 

1975-imut inummut ilanngaatip aalajangerneqartarnera

 

 

 

 

 

3

 

 

1975-imut aningaasarsiat B-nit akileraaruteqaataasussaanngitsunik aalajangiineq

 

 

 

 

 

4

 

 

Niuertarfiup pisiniartartoqarluarnerata nalinga

 

 

Tak. nanginnera nr. 53-imi

 

 

5

 

 

Siumoortumik nalunaarsuinermi immersugassanut nipititassatut allagartat atermik najukkamillu allassimasut

 

 

 

 

 

6

 

 

KGH-p kilisaataani inuttaasunut nerisaqarnermut tapiutit aningaasarsiaapput A-t

 

 

 

 

 

7

 

 

KGH-p kilisaataani naalakkanut aquttuunernullu sakkunik annaassaqarnermi taartisiat taakkualu pisiarinerani aningaasaleeqataanerit

 

 

 

 

 

8

 

 

Nammineq illugisami inigisap nalingata akileraaruserneqartarnera

 

 

 

 

 

9

 

 

Akeqanngitsumik inigisap nalingata akileraaruserneqartarnera

 

 

 

 

 

10

 

 

Beskatning af plejevederlag, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

Takuuk aamma nr. 23, 40, og nr. 94

 

 

11

 

 

Værdi af forbrug af egne varer - 1975, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

 

 

12

 

 

Værdi af fri kost og logi - 1975, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

 

 

13

 

 

Værdi af frit ophold - 1975, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

 

 

14

 

 

Fradragsret for underholdsbidrag, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

 

 

15

 

 

Beskatning af sygeløn (dagpenge), der udbetales i henhold til aftaler mellem G.A.S. som den ene og MfG og DGA som de andre forhandlingspartnere, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

A-indkomst fra 1/1-80

 

 

16

 

 

Suliffissaarusimanermi pisartakkat akileraaruserneqartarnera

 

 

 

 

 

17

 

 

Fradrag for dobbelt husførelse for ansatte på KGH`s trawlere, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

Annulleret - se nr. 50

 

 

18

 

 

Beskatning af døgnplejevederlag samt fradrag for udgifter forbundet hermed, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

Annulleret - se nr. 40

 

 

19

 

 

Boligstøttemit taarsigassarsiat erniaat ilanngaatigineqarsinnaasut

 

 

 

 

 

20

 

 

Fritagelseserklæring fra de danske skattemyndigheder, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

 

 

21

 

 

Afgrænsning mellem A- og B-indkomster, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

 

 

22

 

 

 

Indberetning fra KGH om indhandling, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Se forts.- i nr. 57

 

 

 

23

 

 

 

Beskatning af plejevederlag, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 10

 

 

 

24

 

 

 

Udskrivningsprocenter for 1975, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

25

 

 

 

Kommunit immikkoortitigaanerat

 

 

 

.

 

 

 

26

 

 

 

Diæter, honorarer m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Annulleret - se nr. 44 og 54

 

 

 

27

 

 

 

Fradrag for renter af gæld i forbindelse med fast ejendom i Danmark, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Gælder ikke fra 1. januar 1980.

 

 

 

28

 

 

 

Arrestgodtgodtgørelse, tilskud til rengøring samt refusion af olieregning til arrestforvarere, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Annulleret - se nr. 64

 

 

 

29

 

 

 

Feriegodtgørelse for 1974 for personer uden ret til ferie med løn, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

30

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 50

 

 

 

31

 

 

 

Akileraarusiinermut piffissaq

 

 

 

Jrf. nr. 14, 32, 33, 34

 

 

 

32

 

 

 

KGH-mut tunisat pillugit akileraarusiinissamut piffissaq

 

 

 

Jrf. nr. 31, 42

 

 

 

33

 

 

 

Suliariniakkani qularnaveeqqusiineq pillugu akileraarusiinissamut piffissaq

 

 

 

Jfr. nr. 31

 

 

 

34

 

 

 

Akileraarusiinermut piffissaq sulliviup allanit ingerlatarilerneqarnerani, sullivimmi tassani niuerneq patsisissaqartinneqaraangat taarsigassarsiat pillugit naalagaaffiup qularnaveequsiineranit

 

 

 

Jfr. nr. 31

 

 

 

35

 

 

 

Qularnaveequsiinermi kiffartulussinnarnaveeqqutisiat pillugit ilanngaateqartitsisinnaatitaaneq

 

 

 

.

 

 

 

36

 

 

 

Arbejdsgiverkontrol hos filialer eller bygdebestyrere, der ikke selvstændigt er tilmeldt arbejdsgiverregistret, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

37

 

 

 

Ilassinninnermi aningaasartuutit

 

 

 

.

 

 

 

38

 

 

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1976, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

39

 

 

 

Fastsættelse af personfradrag for 1976, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

For 1975: nr. 2.

 

 

 

40

 

 

 

Beskatning af døgnplejevederlag samt fradrag for udgifter forbundet hermed, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Annullerer nr. 18

 

 

 

41

 

 

 

Feriefrirejser, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Aamma takuuk nr. 124

 

 

 

42

 

 

 

Beskatningstidspunkt for indhandling til KGH, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Una takuuk nr. 32

 

 

 

43

 

 

 

Skattefrihed for trangsbestemte offentlige ydelser jfr. kommuneskattelovens § 24, nr. 11, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Pr. 1/1-1980: landstingslovens § 24, nr. 11.

 

 

 

44

 

 

 

Diæter, honorarer m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Annulleret nr. 26, se også nr. 54.

 

 

 

45

 

 

 

Pigisanik naatsorsuineq

 

 

 

.

 

 

 

46

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje for 1976, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 10

 

 

 

47

 

 

 

Forbrug af egne varer for 1976, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

48

 

 

 

Værdi af fri kost og logi for 1976, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

49

 

 

 

Værdi af frit ophold for 1976, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

50

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter for 1976, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 30

 

 

 

51

 

 

 

Nioqqutissaatinik kisitsineq naliliinerlu

 

 

 

.

 

 

 

52

 

 

 

Optagelse og værdiansættelse af besætning hos fåreavlere, rensdyrholdere og minkavlere, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

53

 

 

 

Ingerlatap pioreernerata pitsaaqutaa

 

 

 

Nanginnera takuuk nr. 4-ami

 

 

 

54

 

 

 

Diæter, honorarer m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Takuuk aamma nr. 44

 

 

 

55

 

 

 

Diæter m.v. til medlemmer af Grønlands landsråd, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

56

 

 

 

Suliassanut isumaqatigiissutit (suliat suli ingerlassat)

 

 

 

.

 

 

 

57

 

 

 

Indberetning fra private virksomheder m.fl. om indhandling i henhold til § 85, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Forts. af nr. 22

 

 

 

58

 

 

 

Udskrivningsprocenter for 1976, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

59

 

 

 

Beskatning af frirejser for uddannelsessøgende, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

60

 

 

 

Sulliviup inuinnarmit ingerlanneqartup selskabitut ingerlanneqalernera

 

 

 

.

 

 

 

61

 

 

 

Taaguutip ¿niuernermi tunineqassasuuguni naligisinnaasaa¿ qanoq paasisariaqarnera

 

 

 

.

 

 

 

62

 

 

 

Uppeqatigiit akuersaarneqarsimasut - akileraaruteqaateqartussaatitaanngillat

 

 

 

.

 

 

 

63

 

 

 

Lov om ændring af lov for Grønland om kommuneskat, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

64

 

 

 

Arrestgodtgørelse, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Annullerer nr. 28

 

 

 

65

 

 

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1977, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

66

 

 

 

Fastsættelse af personfradrag for 1977, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

67

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje for 1977, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

68

 

 

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1977, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

69

 

 

 

Værdi af fri kost og logi for 1977, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

70

 

 

 

Værdi af frit ophold, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

71

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter for 1977, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 30

 

 

 

72

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 52

 

 

 

73

 

 

 

Udskrivningsprocenterne for 1977, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

74

 

 

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1978, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

75

 

 

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1978, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

76

 

 

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1978, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

77

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. for 1978, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 30,

 

 

 

78

 

 

 

Værdi af fri kost og logi for 1978, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

79

 

 

 

Værdi af frit ophold for 1978, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

80

 

 

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1978, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

81

 

 

 

Beskatning af værdi af fribolig, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Nye satser fra 1978

 

 

 

82

 

 

 

Ilinniagaqartut naalagaaffimmit qularnaveeqqusiiffigineqartumik taarsigassarsiaasa erniaasa ilanngaatigineqarsinnaanerat

 

 

 

.

 

 

 

83

 

 

 

Udskrivningsprocenter for 1978, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

84

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter for 1977 og 1978, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 64

 

 

 

85

 

 

 

Ydelse af kost og logi i forb. med til- og fratræden af tjenesten i Grønland, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. lahø cirk. nr. 55 af 20/10 1977

 

 

 

86

 

 

 

Fastsættelse af personfradraget for 1979, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

87

 

 

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1979, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

88

 

 

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1979, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

89

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. for 1979, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr 30,

 

 

 

90

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter for 1979, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

91

 

 

 

Værdi af fri kost og logi for 1979, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

92

 

 

 

Værdi af frit ophold for 1979, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

93

 

 

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1979, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

94

 

 

 

Fradrag i forb. med "midlertidig familiepleje", (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Alm. døgnpleje, se nr. 40

 

 

 

95

 

 

 

Landsskattens udskrivningsprocent for 1979, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

96

 

 

 

Udskrivningsprocenter for 1979 incl. Landsskat, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

97

 

 

 

Fastsættelse af personfradraget for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

98

 

 

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

99

 

 

 

Fastsættelse af standardfradrag for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

100

 

 

 

Fastsættelse af "standardfradrag" for begrænset skattepligtige personer for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

101

 

 

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

102

 

 

 

Værdi af fri kost og logi for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

103

 

 

 

Værdi af frit ophold for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

104

 

 

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

105

 

 

 

Fradrag i forb. med "midlertidig familiepleje" - 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

106

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr.nr. 30

 

 

 

107

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestancer for 1980, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

108

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 52 og 72. Pr. 31/12-1979.

 

 

 

109

 

 

 

Udskrivningsprocenter for 1980, incl. landsskat og særlig landsskat, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

110

 

 

 

Fastsættelse af personfradraget for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

111

 

 

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

112

 

 

 

Fastsættelse af standardfradraget for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

113

 

 

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

114

 

 

 

Den skattemæssige behandling af kapitalpensionsordninger, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

115

 

 

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

116

 

 

 

Værdi af fri kost og logi for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

117

 

 

 

Værdi af frit ophold for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

118

 

 

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

119

 

 

 

Fradrag i forb. med "midlertidig familiepleje" - 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

120

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 30

 

 

 

121

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestancer for 1981, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

122

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

123

 

 

 

Udskrivningsprocenter for 1981, incl. landsskat og særlig landsskat, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

124

 

 

 

Ukiuni aningaasarsiorfinni 1980-imi aamma 1981-imi akeqanngitsumik sulinngiffeqarluni angalatitaanerup akileraarusernera nalilerneqarneralu

 

 

 

Jfr. nr. 41 og 59

 

 

 

125

 

 

 

Fastsættelse af personfradrag for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

126

 

 

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

127

 

 

 

Fastsættelse af standardfradrag for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

128

 

 

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

129

 

 

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

130

 

 

 

Værdi af fri kost og logi for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

131

 

 

 

Værdi af frit ophold for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

132

 

 

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

133

 

 

 

Fradrag i forb. med "midlertidig familiepleje" - 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

134

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Jfr. nr. 30

 

 

 

135

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

136

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

137

 

 

 

Værdi af frirejser for 1982, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

138

 

 

 

Udskrivningsprocenter for 1982, inkl. landsskat og særlig landsskat samt udbytteskat, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

139

 

 

 

Den skattemæssige behandling af uddannelsesstøtte, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Se også nr. 59. Annulleret se nr. 212.

 

 

 

140

 

 

 

Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

141

 

 

 

Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomst for indkomståret 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

142

 

 

 

Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

143

 

 

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

144

 

 

 

Forbrug af egne varer 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

145

 

 

 

Værdi af fri kost og logi 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

146

 

 

 

Værdi af frit ophold 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

147

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

148

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

149

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

150

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

151

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere 31.12.1992, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

152

 

 

 

Værdi af frirejser 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

153

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1983, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

154

 

 

 

Fradrag i forbindelse med udlejning af ejendomme, specielt sommerhuse, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

Ændrede regler fra og med 1986. For ejd-i udbundet.

 

 

 

155

 

 

 

Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomst for indkomståret 1984, (kalaallisut pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

156

 

 

 

Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

157

 

 

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

158

 

 

 

Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

159

 

 

 

Forbrug af egne varer 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

160

 

 

 

Værdi af fri kost og logi 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

161

 

 

 

Værdi af frit ophold 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

162

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

163

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

164

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

165

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

166

 

 

 

Værdiansættelsen af besætning hos fåreavlere 31.12.1983, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

167

 

 

 

Værdi af frirejse 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

168

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

169

 

 

 

Fåreholderes indkomstopgørelse, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

Annulleret se nr. 225

 

 

 

170

 

 

 

Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

171

 

 

 

Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

172

 

 

 

Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomståret 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

173

 

 

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

174

 

 

 

Forbrug af egne varer 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

175

 

 

 

Værdi af fri kost og logi 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

176

 

 

 

Værdi af frit ophold 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

177

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

178

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

179

 

 

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

180

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

181

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere. 31.12.1984, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

182

 

 

 

Værdi af frirejse 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

183

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

184

 

 

 

Uddannelsesstøtte, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

Annulleret se nr. 212.

 

 

 

185

 

 

 

Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

186

 

 

 

Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

187

 

 

 

Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomst for indskomståret 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

188

 

 

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

189

 

 

 

Forbrug af egne varer 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

190

 

 

 

Værdi af fri kost og logi 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

191

 

 

 

Værdi af frit ophold 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

192

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

193

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

194

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

195

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere. 31.12.1985, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

196

 

 

 

Værdi af frirejse 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

197

 

 

 

Nerisaqarnermut aningaasartuutit il.il. ilanngaatiginerat

 

 

 

Ukioq aningaasarsiorfik 1986 aallarnerfigalugu atuutilerpoq

 

 

 

198

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

199

 

 

 

Pappiaraatit nalingisa allanngorarnerisigut iluanaarutit/ajunaarutit akileraaruteqaataasussat naatsorsornerat

 

 

 

.

 

 

 

200

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

201

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

202

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje". 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

203

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

204

 

 

 

Frit logi 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

205

 

 

 

Værdi af fri kost 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

206

 

 

 

Værdi af frit ophold 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

207

 

 

 

Forbrug af egne varer 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

208

 

 

 

Akiliunneqarluni feeriarluni angalasarnerit - 1987

 

 

 

.

 

 

 

209

 

 

 

Værdi af frit motorkøretøj 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

210

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere. 31.12.1986, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

211

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

212

 

 

 

Uddannelsesstøtte og sanering af uddannelsesgæld, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

Virkning fra 1987. nr. 139 og 184 Annulleres. Er annulleret se nr. 253

 

 

 

213

 

 

 

Pigisamik aalaakkaasumik tunisinermi iluanaarutit/ajunaarutit akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqartarneri

 

 

 

.

 

 

 

214

 

 

 

Aktienik il.il. tunisinermi iluanaarutit/ajunaarutit akileraaruteqaataasussat

 

 

 

.

 

 

 

215

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

216

 

 

 

Frit logi 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

217

 

 

 

Værdi af fri kost 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

218

 

 

 

Værdi af frit ophold 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

219

 

 

 

Forbrug af egne varer 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

220

 

 

 

Værdi af fri bil 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

221

 

 

 

Feriefrirejser 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

222

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

223

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

224

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

225

 

 

 

Savaatillit aningaasarsiaasa naatsorsorneqartarneri

 

 

 

1987-imi atuutilerpoq, nr. 169 atorunnaarpoq.

 

 

 

226

 

 

 

Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuutip akileraarutitigut suliarineqarnissaa

 

 

 

.

 

 

 

227

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

228

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere. 31.12.1987, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

229

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

230

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

231

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje". 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

232

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

233

 

 

 

Frit logi 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

234

 

 

 

Værdi af fri kost 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

235

 

 

 

Værdi af frit ophold 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

236

 

 

 

Forbrug af egne varer 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

237

 

 

 

Feriefrirejser 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

238

 

 

 

Værdi af fri bil 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

239

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere. 31.12.1988, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

240

 

 

 

1989-imiit iluanaarutisianit akileraarutit

 

 

 

.

 

 

 

241

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1989, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

242

 

 

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

243

 

 

 

Frit logi 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

244

 

 

 

Fri kost 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

245

 

 

 

Frit ophold 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

246

 

 

 

Forbrug af egne varer 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

247

 

 

 

Værdi feriefrirejser 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

248

 

 

 

Værdi af fri bil 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

249

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

250

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

251

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

252

 

 

 

Fradrag for besætning hos fåreavlere - 31.12.89, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

253

 

 

 

Ilinniagaqarnermi tapiissutit aamma ilinniagaqarnermut atatillugu akiitsut isumakkeerfigineqartarnerat

 

 

 

1990-imiit atuutilerpoq, nr. 212 atorunnaarpoq.

 

 

 

254

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1990, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

255

 

 

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

256

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

257

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

258

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

259

 

 

 

Frit logi 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

260

 

 

 

Fri kost 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

261

 

 

 

Frit ophold 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

262

 

 

 

Forbrug af egne varer 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

263

 

 

 

Værdi af fri bil 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

264

 

 

 

Værdi feriefrirejser 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

265

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere - 31.12.90, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

266

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1991, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

267

 

 

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

268

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

269

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

270

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

271

 

 

 

Frit logi 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

272

 

 

 

Fri kost 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

273

 

 

 

Frit ophold 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

274

 

 

 

Forbrug af egne varer 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

275

 

 

 

Værdi feriefrirejser 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

276

 

 

 

Værdi af fri bil 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

277

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere - 31.12.90, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

278

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1992, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

279

 

 

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

280

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

281

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

282

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

283

 

 

 

Frit logi 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

284

 

 

 

Fri kost 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

285

 

 

 

Frit ophold 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

286

 

 

 

Forbrug af egne varer 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

287

 

 

 

Værdi feriefrirejser 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

288

 

 

 

Værdi af fri bil 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

289

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere - 31.12.90, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

290

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1993, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

291

 

 

 

Akileraartussaatitaanerup aallartinnerani kipineranilu erniat il.il. piffissanut attuumassuteqarfiinut agguataarneqartarnissaat

 

 

 

.

 

 

 

292

 

 

 

Akileraarutinut akiligassanut matussutissanik akissarsianit ilanngartuussinermi procentip killissarutitap allanngortinneqarnera

 

 

 

.

 

 

 

293

 

 

 

Ingerlatsiviup Kalaallit Nunaata avataaniittup amigartoorutaasa ilanngaatigineqarsinnaanerisa killiliivigineqarnerat

 

 

 

.

 

 

 

294

 

 

 

Aningaasanut tunngasunik isumaqatigiissutit

 

 

 

.

 

 

 

295

 

 

 

Financielle kontrakter, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

296

 

 

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

297

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

298

 

 

 

Fradrag i forbindelse med midlertidig familiepleje" 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

299

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

300

 

 

 

Frit logi 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

301

 

 

 

Fri kost 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

302

 

 

 

Frit ophold 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

303

 

 

 

Forbrug af egne varer 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

304

 

 

 

Værdi feriefrirejser 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

305

 

 

 

Værdi af fri bil 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

306

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere - 31.12.90, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

307

 

 

 

Ulloq unnuarlu paaqqinnittarnermi akissarsiat

 

 

 

.

 

 

 

308

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1994, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

309

 

 

 

Inuussusissarsiutinut peqatigiiffinnut ilaasortaanermut akiliutit ilanngaatigineqartarnerat

 

 

 

.

 

 

 

310

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

311

 

 

 

Meeqqanut akilersuutit

 

 

 

.

 

 

 

312

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje for 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

313

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" for 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

314

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter for 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

315

 

 

 

Frit logi 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

316

 

 

 

Værdi af fri kost 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

317

 

 

 

Værdi af frit ophold 1995, (kal. Pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

318

 

 

 

Forbrug af egne varer 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

319

 

 

 

Frirejser 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

320

 

 

 

Værdi af frit motorkøretøj 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

321

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.94, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

322

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

323

 

 

 

Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat kommunellu piniarnermik nakkutilliisutut atorfeqartitaanut ilanngaat

 

 

 

.

 

 

 

324

 

 

 

Ulloq unnuarlu paaqqinninnersiutit

 

 

 

.

 

 

 

325

 

 

 

Realkreditimik taarsigassarsiat aqunneqarnerinut sillimmatinullu aningaasaateqarfimmut akiliutit ilanngaatigineqartarnerat

 

 

 

.

 

 

 

326

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

Nr. 329-imit taarserneqarpoq

 

 

 

327

 

 

 

Erniat minnerpaaffissaannik malittarisassaq

 

 

 

.

 

 

 

328

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

329

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 1995, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

Erstatter nr. 326, erstattet af nr. 342.

 

 

 

330

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

331

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

332

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

333

 

 

 

Frit logi 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

334

 

 

 

Værdi af fri kost 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

335

 

 

 

Værdi af frit ophold 1996, (kal. Pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

336

 

 

 

Forbrug af egne varer 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

337

 

 

 

Frirejser 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

338

 

 

 

Værdi af frit motorkøretøj 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

Henvises iøvrigt til nr. 320.

 

 

 

339

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.95, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

340

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1996, (kal. pigineqanngilaq)

 

 

 

.

 

 

 

341

 

 

 

Vedrørende de skattemæssige konsekvenser af de af Erhvervsstøtteudvalget gennemførte gældssaneringer for kuttere finansieret med erhvervsstøttelån.

 

 

 

.

 

 

 

342

 

 

 

Mindsterenten for perioden 22. december til 31. december 1995.

 

 

 

Erstatter nr. 329, erstattet af nr. 345

 

 

 

343

 

 

 

Vedrørende skattetræk i vederlag til musikere, solister m.v.

 

 

 

Udenl. musikere, solister m.m.

 

 

 

344

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1997.

 

 

 

.

 

 

 

345

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 1996.

 

 

 

Erstatter nr. 342, erstattet af nr. 358

 

 

 

346

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje. 1997.

 

 

 

.

 

 

 

347

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje". 1997.

 

 

 

.

 

 

 

348

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter. 1997.

 

 

 

.

 

 

 

349

 

 

 

Frit logi. 1997.

 

 

 

.

 

 

 

350

 

 

 

Værdi af fri kost. 1997.

 

 

 

.

 

 

 

351

 

 

 

Værdi af frit ophold. 1997.

 

 

 

.

 

 

 

352

 

 

 

Forbrug af egne varer. 1997.

 

 

 

.

 

 

 

353

 

 

 

Frirejser. 1997.

 

 

 

.

 

 

 

354

 

 

 

Værdi af frit motorkøretøj 1997.

 

 

 

Erstatter nr. 320 med virkning fra og med 1. januar 1997.

 

 

 

355

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.96

 

 

 

.

 

 

 

356

 

 

 

Værdi af fri telefon. 1997, (dansk-isuinnaq pigineqarallarpoq)

 

 

 

Virkning fra 1997.

 

 

 

357

 

 

 

Fradrag for hundeførertillæg, (dansk-isuinnaq pigineqarallarpoq)

 

 

 

Virkning fra 1997.

 

 

 

358

 

 

 

Mindsterenten for perioden 22. oktober til 31. december 1996.

 

 

 

Erstatter nr. 345, erstattet af nr. 361.

 

 

 

359

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1997.

 

 

 

.

 

 

 

360

 

 

 

Kommanditisters fradrag af underskud m.m.

 

 

 

Virkning 1. december 1996.

 

 

 

361

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 1997 - 30. juni 1997.

 

 

 

Erstatter nr. 358.

 

 

 

362

 

 

 

Værdi af frit motorkøretøj 1997.

 

 

 

Erstatter nr. 354.

 

 

 

363

 

 

 

Vedrørende beskatning af EDB-udstyr som stilles til rådighed for ansatte og som stilles til rådighed i forbindelse med undervisning og fjernundervisning.

 

 

 

Virkning fra 1997.

 

 

 

364

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1998.

 

 

 

.

 

 

 

365

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 1997 - 31. december 1997.

 

 

 

Erstatter nr. 361.

 

 

 

366

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje. 1998.

 

 

 

.

 

 

 

367

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje". 1998.

 

 

 

.

 

 

 

368

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter. 1998.

 

 

 

.

 

 

 

369

 

 

 

Frit logi. 1998.

 

 

 

.

 

 

 

370

 

 

 

Værdi af fri kost. 1998.

 

 

 

.

 

 

 

371

 

 

 

Værdi af frit ophold. 1998.

 

 

 

.

 

 

 

372

 

 

 

Forbrug af egne varer. 1998.

 

 

 

.

 

 

 

373

 

 

 

Frirejser. 1998.

 

 

 

.

 

 

 

374

 

 

 

Værdi af frit motorkøretøj. 1998.

 

 

 

Henvises i øvrigt til nr. 362.

 

 

 

375

 

 

 

Værdi af fri telefon. 1998.

 

 

 

Henvises i øvrigt til nr. 356.

 

 

 

376

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.97

 

 

 

.

 

 

 

377

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1998.

 

 

 

.

 

 

 

378

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 1998 - 30. juni 1998.

 

 

 

Erstatter nr. 365.

 

 

 

379

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1999.

 

 

 

.

 

 

 

380

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998.

 

 

 

Erstatter nr. 378.

 

 

 

381

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje. 1999.

 

 

 

.

 

 

 

382

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje". 1999.

 

 

 

.

 

 

 

383

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter. 1999.

 

 

 

.

 

 

 

384

 

 

 

Frit logi. 1999.

 

 

 

.

 

 

 

385

 

 

 

Værdi af fri kost. 1999.

 

 

 

.

 

 

 

386

 

 

 

Værdi af frit ophold. 1999.

 

 

 

.

 

 

 

387

 

 

 

Forbrug af egne varer. 1999.

 

 

 

.

 

 

 

388

 

 

 

Frirejser. 1999.

 

 

 

.

 

 

 

389

 

 

 

Værdi af frit motorkøretøj. 1999.

 

 

 

Henvises i øvrigt til nr. 362.

 

 

 

390

 

 

 

Værdi af fri telefon. 1999.

 

 

 

Henvises i øvrigt til nr. 356.

 

 

 

391

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.98

 

 

 

.

 

 

 

392

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1999.

 

 

 

.

 

 

 

393

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 1999 - 30. juni 1999.

 

 

 

Erstatter nr. 380.

 

 

 

394

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2000.

 

 

 

.

 

 

 

395

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 1999 - 31. december 1999.

 

 

 

Erstatter nr. 393.

 

 

 

396

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje. 2000.

 

 

 

.

 

 

 

397

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje". 2000.

 

 

 

.

 

 

 

398

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter. 2000.

 

 

 

.

 

 

 

399

 

 

 

Frit logi. 2000.

 

 

 

.

 

 

 

400

 

 

 

Værdi af fri kost. 2000.

 

 

 

.

 

 

 

401

 

 

 

Værdi af frit ophold. 2000.

 

 

 

.

 

 

 

402

 

 

 

Forbrug af egne varer. 2000.

 

 

 

.

 

 

 

403

 

 

 

Frirejser. 2000.

 

 

 

.

 

 

 

404

 

 

 

Værdi af fri telefon. 2000.

 

 

 

Henvises i øvrigt til nr. 356.

 

 

 

405

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere. 31.12.99

 

 

 

.

 

 

 

406

 

 

 

Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland. 2000.

 

 

 

(+§14c)

 

 

 

407

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2000.

 

 

 

.

 

 

 

408

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 2000 - 30. juni 2000.

 

 

 

Erstatter nr. 395.

 

 

 

409

 

 

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2001.

 

 

 

.

 

 

 

410

 

 

 

Piffissamut 1. juli 2000-imiit 31. december 2000-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

Nr. 408 taarserpaa.

 

 

 

411

 

 

 

Akeqanngitsumik ineqarnerup nalinga (ukiumut aning. 2001-imut).

 

 

 

.

 

 

 

412

 

 

 

Akeqanngitsumik nerisaqarnerup nalinga (uk. aning. 2001-imut).

 

 

 

.

 

 

 

413

 

 

 

Akeqanngitsumik najugaqarnerup nalinga (uk. aning. 2001-imut).

 

 

 

.

 

 

 

414

 

 

 

Nammineerluni nioqqutissaatinik atuineq (uk. aning. 2001-imut).

 

 

 

.

 

 

 

415

 

 

 

Akiliunneqarluni angalasarnerit (ukiumut aningaas. 2001-imut).

 

 

 

.

 

 

 

416

 

 

 

Akeqanngitsumik telefoneqartitaanerup nalinga (2001-imut).

 

 

 

Aammattaaq takuuk nr. 356.

 

 

 

417

 

 

 

Ulluunerani paaqqinnittarnermut atatillugu ilanngaat (ukiumut aningaas. 2001-imut).

 

 

 

.

 

 

 

418

 

 

 

Parnaarussanik isumaginninnermi aningaasartuutinut ilanngaat (ukiumut aningaas. 2001-imut)

 

 

 

.

 

 

 

419

 

 

 

"Utaqqiisaasumik ilaqutariinni paaqqinninnermut" atatillugu ilanngaat (ukiumut aning. 2001-imut).

 

 

 

.

 

 

 

420

 

 

 

Savaatillit uumasuutaannik naliliinerit.

 

 

 

.

 

 

 

421

 

 

 

Kalaallit Nunaata avataani qamutit motoorillit akeqanngitsumik atorneqartartut nalingat.

 

 

 

Takuuk aamma (+§14c)

 

 

 

422

 

 

 

Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2001-imut procentit akileraarusiissutissat.

 

 

 

.

 

 

 

423

 

 

 

Piffissamut 1. januar 2001-imiit 30. juni 2001-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

Nr. 410 taarserpaa.

 

 

 

424

 

 

 

2002-imut akileraarutitigut ilanngaatit il.il.

 

 

 

.

 

 

 

425

 

 

 

Piffissamut 1. juli 2001-imiit 31. december 2001-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

.

 

 

 

426

 

 

 

Frit logi (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

427

 

 

 

Værdi af fri kost (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

428

 

 

 

Værdi af frit ophold (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

429

 

 

 

Forbrug af egne varer (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

430

 

 

 

Frirejser (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

431

 

 

 

Værdi af fri telefon (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

432

 

 

 

Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

433

 

 

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

434

 

 

 

Fradrag for forplejning af arrestanter (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

435

 

 

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

436

 

 

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

437

 

 

 

Beskatning af hel eller delvis fri bolig (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

438

 

 

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2001 - 22. november 2001 og 23. november - 31. december 2001 (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

439

 

 

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2002 (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

440

 

 

 

Erniat minnerpaaffissaasa annertussusissaat (01.01.2002 - 30.06.2002) - (kalaallisut dansk-isullu allassimavoq).

 

 

 

.

 

 

 

441

 

 

 

Kiffartulussinnarnaveeqqutigalugu akiliutaasartunut ilanngaasiineq.

 

 

 

.

 

 

 

442

 

 

 

Akileraarutitigut ilanngaatissat il.il., 2003-imut.

 

 

 

.

 

 

 

443

 

 

 

Utoqqaat illuini najugaqartunut akeqanngitsumik nerisaqarnerisa nalinga (ukiumut aning. 2002-imut).

 

 

 

.

 

 

 

444

 

 

 

Piffissamut 1. juli 2002-imiit 31. december 2002-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

.

 

 

 

445

 

 

 

Akeqanngitsumik ineqarnerup nalinga (ukiumut aning. 2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

446

 

 

 

Akeqanngitsumik nerisaqarnerup nalinga (uk. aning. 2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

447

 

 

 

Akeqanngitsumik najugaqarnerup nalinga (uk. aning. 2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

448

 

 

 

Nammineerluni nioqqutissaatinik atuineq (uk. aning. 2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

449

 

 

 

Akiliunneqarluni angalasarnerit (ukiumut aningaas. 2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

450

 

 

 

Akeqanngitsumik telefoneqartitaanerup nalinga (2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

451

 

 

 

Kalaallit Nunaata avataani qamutit motoorillit akeqanngitsumik atorneqartartut nalingat.

 

 

 

.

 

 

 

452

 

 

 

"Utaqqiisaasumik ilaqutariinni paaqqinninnermut" atatillugu ilanngaat (ukiumut aning. 2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

453

 

 

 

Parnaarussanik isumaginninnermi aningaasartuutinut ilanngaat (ukiumut aningaas. 2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

454

 

 

 

Ulluunerani paaqqinnittarnermut atatillugu ilanngaat (ukiumut aningaas. 2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

455

 

 

 

Savaatillit tuttuutillillu uumasuutaannik naliliinerit (31. december 2002).

 

 

 

.

 

 

 

456

 

 

 

Akeqanngitsumik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ineqartitaanermi akileraarusiineq.

 

 

 

.

 

 

 

457

 

 

 

Utoqqaat illuini najugaqartunut akeqanngitsumik nerisaqarnerisa nalinga (ukiumut aning. 2003-imut).

 

 

 

.

 

 

 

458

 

 

 

Piffissamut 1. juli 2002-imiit 9. oktober 2002-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

.

 

 

 

459

 

 

 

Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2003-imut procentit akileraarusiissutissat.

 

 

 

.

 

 

 

460

 

 

 

Piffissamut 1. januar 2003-imiit 30. juni 2003-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

.

 

 

 

461

 

 

 

2004-imut akileraarutitigut ilanngaatit il.il.

 

 

 

.

 

 

 

462

 

 

 

Piffissamut 1. juli 2003-imiit 31. december 2003-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

.

 

 

 

463

 

 

 

Akeqanngitsumik ineqarnerup nalinga (ukiumut aning. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

464

 

 

 

Akeqanngitsumik nerisaqarnerup nalinga (uk. aning. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

465

 

 

 

Akeqanngitsumik najugaqarnerup nalinga (uk. aning. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

466

 

 

 

Nammineerluni nioqqutissaatinik atuineq (uk. aning. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

467

 

 

 

Akiliunneqarluni angalasarnerit (ukiumut aningaas. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

468

 

 

 

Akeqanngitsumik telefoneqartitaanerup nalinga (2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

469

 

 

 

Kalaallit Nunaata avataani qamutit motoorillit akeqanngitsumik atorneqartartut nalingat, (ukiumut aningaa. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

470

 

 

 

"Utaqqiisaasumik ilaqutariinni paaqqinninnermut" atatillugu ilanngaat (ukiumut aning. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

471

 

 

 

Parnaarussanik isumaginninnermi aningaasartuutinut ilanngaat (ukiumut aningaas. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

472

 

 

 

Ulluunerani paaqqinnittarnermut atatillugu ilanngaat (ukiumut aningaas. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

473

 

 

 

Savaatillit tuttuutillillu uumasuutaannik naliliinerit (31. december 2003).

 

 

 

.

 

 

 

474

 

 

 

Akeqanngitsumik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ineqartitaanermi akileraarusiineq

 

 

 

.

 

 

 

475

 

 

 

Utoqqaat illuini najugaqartunut akeqanngitsumik nerisaqarnerisa nalinga (ukiumut aning. 2004-imut).

 

 

 

.

 

 

 

476

 

 

 

Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2004-imut procentit akileraarusiissutissat.

 

 

 

.

 

 

 

477

 

 

 

Piffissamut 1. januar 2004-imiit 30. juni 2004-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

.

 

 

 

478

 

 

 

2005-imut akileraarutitigut ilanngaatit il.il.

 

 

 

.

 

 

 

479

 

 

 

Katissimallutik aappariittunut tunngatillugu akiitsunut unerartitsinikkut akiliisitsisarneq

 

 

 

.

 

 

 

480

 

 

 

Piffissamut 1. juli 2004-imiit 31. december 2004-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

.

 

 

 

481

 

 

 

Akeqanngitsumik ineqarnerup nalinga (ukiumut aning. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

482

 

 

 

Akeqanngitsumik nerisaqarnerup nalinga (uk. aning. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

483

 

 

 

Akeqanngitsumik najugaqarnerup nalinga (uk. aning. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

484

 

 

 

Nammineerluni nioqqutissaatinik atuineq (uk. aning. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

485

 

 

 

Akiliunneqarluni angalasarnerit (ukiumut aningaas. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

486

 

 

 

Akeqanngitsumik telefoneqartitaanerup nalinga (2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

487

 

 

 

Kalaallit Nunaata avataani qamutit motoorillit akeqanngitsumik atorneqartartut nalingat, (ukiumut aningaa. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

488

 

 

 

Parnaarussanik isumaginninnermi aningaasartuutinut ilanngaat (ukiumut aningaas. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

489

 

 

 

Ulluunerani paaqqinnittarnermut atatillugu ilanngaat (ukiumut aningaas. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

490

 

 

 

Savaatillit tuttuutillillu uumasuutaannik naliliinerit (31. december 2004).

 

 

 

.

 

 

 

491

 

 

 

Akeqanngitsumik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ineqartitaanermi akileraarusiineq (ukiumut aningaas. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

492

 

 

 

Utoqqaat illuini najugaqartunut akeqanngitsumik nerisaqarnerisa nalinga (ukiumut aning. 2005-imut).

 

 

 

.

 

 

 

494

 

 

 

Ilaqutariinni inissiisarnerni paaqqinninnersiutit.

 

 

 

Nr. 493 taarserpaa.

 

 

 

495

 

 

 

Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2005-imut procentit akileraarusiissutissat.

 

 

 

.

 

 

 

496

 

 

 

Piffissamut 1. januar 2005-imiit 30. juni 2005-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

.

 

 

 

497

 

 

 

2006-imut akileraarutitigut ilanngaatit il.il.

 

 

 

.

 

 

 

498

 

 

 

Piffissamut 1. juli 2005-imiit 31. december 2005-imut erniat minnerpaaffissaat.

 

 

 

.

 

 

 

499

 

 

 

Akeqanngitsumik ineqarnerup nalinga (ukiumut aning. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

500

 

 

 

Akeqanngitsumik nerisaqarnerup nalinga (uk. aning. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

501

 

 

 

Akeqanngitsumik najugaqarnerup nalinga (uk. aning. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

502

 

 

 

Nammineerluni nioqqutissaatinik atuineq (uk. aning. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

503

 

 

 

Akiliunneqarluni angalasarnerit (ukiumut aningaas. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

504

 

 

 

Akeqanngitsumik telefoneqartitaanerup nalinga (2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

505

 

 

 

Kalaallit Nunaata avataani qamutit motoorillit akeqanngitsumik atorneqartartut nalingat, (ukiumut aningaa. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

506

 

 

 

Parnaarussanik isumaginninnermi aningaasartuutinut ilanngaat (ukiumut aningaas. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

507

 

 

 

Ulluunerani paaqqinnittarnermut atatillugu ilanngaat (ukiumut aningaas. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

508

 

 

 

Savaatillit tuttuutillillu uumasuutaannik naliliinerit (31. december 2005).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

509

 

 

 

Akeqanngitsumik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ineqartitaanermi akileraarusiineq (ukiumut aningaas. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

510

 

 

 

Utoqqaat illuini najugaqartunut akeqanngitsumik nerisaqarnerisa nalinga (ukiumut aning. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

511

 

 

 

Ilaqutariinni inissiisarnerni paaqqinninnersiutit (ukiumut aningaas. 2006-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

512

 

 

 

Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2006-imut procentit akileraarusiissutissat.

 

 

 

PDF-format

 

 

 

513

 

 

 

514

 

 

 

2007-imut akileraarutitigut ilanngaatit il.il.

 

 

 

PDF-format

 

 

 

515

 

 

 

Piffissamut 1. juli 2006-imiit 31. december 2006-imut erniat minnerpaaffissaat. (Kal. aamma danskisut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

516

 

 

 

Akeqanngitsumik ineqarnerup nalinga (ukiumut aning. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

517

 

 

 

Akeqanngitsumik nerisaqarnerup nalinga (uk. aning. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

518

 

 

 

Akeqanngitsumik najugaqarnerup nalinga (uk. aning. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

519

 

 

 

Nammineerluni nioqqutissaatinik atuineq (uk. aning. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

520

 

 

 

Akiliunneqarluni angalasarnerit (ukiumut aningaas. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

521

 

 

 

Akeqanngitsumik telefoneqartitaanerup nalinga (2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

522

 

 

 

Kalaallit Nunaata avataani qamutit motoorillit akeqanngitsumik atorneqartartut nalingat, (ukiumut aningaa. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

523

 

 

 

Parnaarussanik isumaginninnermi aningaasartuutinut ilanngaat (ukiumut aningaas. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

524

 

 

 

Ulluunerani paaqqinnittarnermut atatillugu ilanngaat (ukiumut aningaas. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

525

 

 

 

Savaatillit tuttuutillillu uumasuutaannik naliliinerit (31. december 2006).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

526

 

 

 

Akeqanngitsumik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ineqartitaanermi akileraarusiineq (ukiumut aningaas. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

527

 

 

 

Utoqqaat illuini najugaqartunut akeqanngitsumik nerisaqarnerisa nalinga (ukiumut aning. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

528

 

 

 

Ilaqutariinni inissiisarnerni paaqqinninnersiutit (ukiumut aningaas. 2007-imut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

529

 

 

 

Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2007-imut procentit akileraarusiissutissat.

 

 

 

PDF-format

 

 

 

530

 

 

 

Akeqanngitsumik nerisaqarnerup ineqartinneqarnerullu nalinga (ukiumut aning. 2007-imut), Nalunaq Goldmine-imi aammalu Olivinisiorfimmi sulisut.

 

 

 

PDF-format

 

 

 

531

 

 

 

Piffissamut 1. januar 2007-imiit 30. juni 2007-imut erniat minnerpaaffissaat. (kal. aamma dansk-isut).

 

 

 

PDF-format

 

 

 

 

Sidst opdateret den 8. januari 2007