2008-p sioqqullugu nalunaarutit atuuttut

Suliarineqarpoq.

Nr. Imarisaq Oqaaseqaatit

4

Niuertarfiup pisiniartartoqarluartarnerata nalinga 

Takuuk nanginnera nr. 53-imi 
Nammineq illugisami inigisap nalingata akileraaruserneqartarnera   
Akeqanngitsumik inigisap nalingata akileraaruserneqartarnera   
19  Boligstøtte-mit taarsigassarsiat erniaat ilanngaatigineqarsinnaasut   
33  Suliariniakkani qularnaveeqqusiineq pillugu akileraarusiinissamut piffissaq  Jfr. nr. 31 
34  Akileraarusiinermut piffissaq sulliviup allanit ingerlatarilerneqarnerani, sullivimmi tassani niuerneq patsisissaqartinneqaraangat taarsigassarsiaq pillugit naalagaaffiup qularnaveeqqusiineranit  Jfr. nr. 31 
35  Qularnaveeqqusiinermi kiffartulussinnarnaveeeqqutisiat pillugit ilanngaateqartitsisisinnaatitaaneq   
37  Ilassinninnermi aningaasartuutit   
45  Pigisanik naatsorsuineq   
51  Nioqqutissaatinik kisitsineq naliliinerlu   
53 Ingerlatap pioreernerata pitsaaqutaa (Dansk-isuinnaq pigineqarpoq) Nanginnera takuuk nr. 4-ami
56  Suliassanut isumaqatigiissutit (suliat suli ingerlassat)   
60  Sulliviup inuinnarmit ingerlanneqartup selskabitut ingerlanneqalernera   
61  Taaguutip "niuernermi tunineqassasuuguni naligisinnaasaa" qanoq paasisariaqarnera   
62  Uppeqatigiit akuersaarneqarsimasut - akileraaruteqaateqartussaatitaanngillat   

82 

Ilinniagaqartut naalagaaffimmit qularnaveeqqusiiffigineqartumik taarsigassarsiaasa erniaasa ilanngaatigineqarsinnaanerat 

 
197 

Nerisaqarnermut aningaasartuutit il. il. ilanngaatiginerat 

Ukioq aningaasarsiorfik 1986 aallarnerfigalugu atuutilerpoq 

199  Pappiaraatit nalingisa allanngorarnerisigut iluanaarutit/ajunaarutit akileraaruteqaataasussat naatsorsornerat   
208  Akiliunneqarluni feeriarluni angalasarnerit - 1987   
213  Pigisamik aalaakkaasumik tunisinermi iluannarutit/ajunaarutit akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqartarneri   
214  Aktie-nik il. il. tunisnermi ilanaarutit/ajunaarutit akileraaruteqaataasussat   
225  Savaatillit aningaasarsiaasa naatsorsorneqartarneri  1987-imi ataatilerpoq, nr. 169 atorunnaarpoq 
226  Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuutip akileraarutitigut suliarineqarnissaa   
240  1989-imiit iluanaarutisianit akileraarutit   
253  Ilinniagaqarnermi tapiissutit aamma ilinniagaqarnermut atatillugu akiitsut isumakkeerfigineqartarnerat  1990-immit atuutilerpoq, nr. 212 atorummaarpoq. 
291  Akileraartussaatitaanerup aalartinnerani kipineranilu erniat il. il. piffissanut attuumassuteqarfiinut agguataarneqartarnissaat   
292  Akileraarutinut akiligassanut matussutissanik akissarsianit ilanngartuussinermi procent-ip killissarititap allanngortinneqarnera   
293  Ingerlatsiviup Kalaallit Nunaata avataaniittup amigartoorutaasa ilanngaatigineqarsinnaanerisa killiliivigineqarnerat   
294  Aningaasanut tunngasunik isumaqatigiissutit   
309  Innuussutissarsiutinut peqatigiiffinnut ilaasortaanermut akiliutit ilanngaatigineqartarnerat   
311  Meeqqanut akilersuutit   
323  Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat kommunellu piniarnermi nakkutilliisutut atorfeqartitaanut ilanngaat   
325  Realkreditimik taarsigassarsiat aqunneqarnerinut sillimmatinullu aningaasaateqarfimmut akiliutit ilanngaatigineqartarnerat   
327  Erniat minnerpaaffissaannik malittarisassaq   
341  Vedrørende de skattemæssige konsekvenser af de af Erhvervsstøtteudvalget gennemførte gældssaneringer for kuttere finansieret med erhvervsstøttelån (Dansk-isuinnaq pigineqarpoq)   
343  Vedr. skattetræk i vederlag til musikere, solister m.v. (Dansk-isuinnaq pigineqarpoq)  
357  Fradrag for hundeførertillæg, (Dansk-isuinnaq pigineqarpoq)   
360  Kommanditisters fradrag af underskud m.m. (Dansk-isuinnaq pigineqarpoq) Virkning 1. december 1996 
363  Vedrørende beskatning af EDB-udstyr som stilles til rådighed for ansatte og som stilles til rådighed i forbindelse med undervisning og fjernundervisning  Virkning fra 1997 
528  Ilaqutariinni inissiisarnerni paaqqinninnersiutit (ukiumut aningaas. 2007-imut)