Fritagelse for dansk skattetraek

Immersuiffissaq aasinnaavat uani  (qallunaatuinnaq pigineqarpoq)

Det er en blanket som bruges ved ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk.

Den findes ikke på grønlandsk idet der er tale om en dansk blanket 01.005 (SKAT Danmark), som kun anvendes i f. m. at personer kommer fra Danmark og skal arbejde i Grønland – men skal ikke betale dansk A-skat. Blanketten videresender Regionskontorerne til de danske myndigheder