airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udfyld dit forskudsskema

Generelt
Forskudsregistrering er dit skøn over, hvor meget du kommer til at tjene ved selvstændig virksomhed til næste år og Skattestyrelsens grundlag for at beregne, hvor meget du skal betale i skat. En god forskudsregistrering mindsker altså risikoen for, at du skal betale restskat eller have udbetalt overskydende skat.

Du vil modtage et forskudsskema fra Skattestyrelsen hvert efterår. Skattestyrelsen har på forhånd udfyldt det med de relevante skatteoplysninger, de har på dig.

Du skal kontrollere og godkende oplysningerne. Har du ændringer til forskudsskemaet skal du senest den 15. november rette oplysningerne.

Ændringer til dit forskudsskema kan f.eks. være hvis:
• Du forventer at tjene mere, end der står på forskudsregistreringen
• Du forventer at få B-indtægter i det kommende år, som overstiger det skattefri B-indkomstbeløb
• Du har ret til fradrag ud over standardfradraget

Hvis du ikke har nogen rettelser, behøver du ikke at foretage dig noget.

Har du spørgsmål vedrørende din forskudsregistrering, er du velkommen til at kontakte Skattestyrelsen.
Regler
Du skal kun betale skat af den del af din årsindtægt, som overstiger summen af personfradrag og de øvrige fradrag. Grænsen ligger for de fleste på 58.000 kr. årsbasis.

Selvom du forventer, at din samlede indtægt vil være mindre end dine samlede fradrag, bør du alligevel udfylde og sende forskudsskemaet til Skattestyrelsen, hvis du f.eks. ønsker, at din ægtefælle skal have overført dine fradrag.

Ægtefæller
Den automatiske sambeskatning af ægtefæller er ophørt. Er du gift, skal du og din ægtefælle derfor hver især udfylde og sende et forskudsskema.

B-indkomst
B-indkomst samt indhandling af jagt, fangst og fiskeriprodukter er skattefri, når bruttoindtægten er under 5.000 kr. Hvis du forventer at få B-indkomst over 5.000 kr. årsbasis, skal du skrive den samlede B-indkomst på forskudsskemaet.

Personalegoder
Modtager du personalegoder, såsom fri bil, telefon, frit internet, kost eller bolig, skal du oplyse værdien af dette på dit forskudsskema.

Fradrag
Når du udregner din skattepligtige indkomst, kan du blandt andet fratrække:
• Driftsomkostninger. Driftsomkostninger er udgifter, der er nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde din indkomst – især din virksomhedsindkomst
• Renter af gæld. Du kan som udgangspunkt kun få fradrag for de renteudgifter, der vedrører den del af din gæld, du hæfter for
• Ægtefælle- og børnebidrag
• Fagforeningskontingent

Alle skatteydere, der er fuldt skattepligtige, har et standardfradrag på 10.000 kr., årsbasis. Er dine udgifter større end dette beløb, kan du i stedet for standardfradraget få fradrag for dine faktiske udgifter. I så fald skal du skrive fradragene på forskudsskemaet.

Restskatter fra forrige år
Skylder du restskat fra forrige år, kan Skattestyrelsen indregne den del af restskatten, der ikke overstiger kr. 18.000, inkl. tillæg på 6%, i din forskudsberegning. Det betyder, at din forskudsskat bliver reduceret og dit skattemæssige fradrag på skattekortet bliver mindre.

Ønsker du ikke, at eventuel restskat skal indregnes i forskudsskatten, skal du senest 20. november indbetale det indregnede beløb på Skattestyrelsens bankkonto 6471 – 1002608. Du skal huske at skrive:
- Dit cpr.nr.
- Hvilket indkomstår indbetalingen vedrører: f.eks. 2019 
- § 5

Advis teksten skal udfyldes som dette eksempel: 010101-0101 2019 § 5

Falder sidste rettidige betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.Man kan dog betale sin indregnede restskat på hvilket som helst tidspunkt, betaler man efter den 20. november skal tillægget på 6 % betales.

Det indregnede beløb fremgår af din slutopgørelse fra forrige år.
Sådan gør du

Du kan udfylde dit forskudsskema på 3 måder:
• Online med NemID via Min Skat på sullissivik.gl
• Online uden NemID via Skattestyrelsens selvbetjeningsside
• Skriftligt, hvor du sender forskudsskemaet med posten til Skattestyrelsen

Online med NemID via Min Skat på sullissivik.gl
Har du NemID, kan du udfylde dit forskudsskema via Min Skat. Tryk på selvbetjeningen - Forskudsregistrering 2021 - og log ind med dit NemID, så er du i gang.

Log ind på ”Min Skat”

Online uden NemID via Skattestyrelsens selvbetjeningsside
Har du ikke NemID, kan du udfylde dit forskudsskema via Skattestyrelsens selvbetjeningsside. Du skal bruge den tast-selv-kode, der fremgår af dit fortrykte forskudsskema, til at logge ind på Skattestyrelsens selvbetjeningsside.

Du kan altså først rette dit forskudsskema på Skattestyrelsens selvbetjeningsside, når du har modtaget det fortrykte forskudsskema Skattestyrelsen.

Gå ind på Skattestyrelsens selvbetjeningsside

Skriftligt, hvor du sender forskudsskemaet med posten til Skattestyrelsen
I stedet for at udfylde dit forskudsskema online, kan du udfylde dit forskudsskema i hånden og sende det til Skattestyrelsen. Du skal enten skrive dine rettelser på det forskudsskema, du har fået tilsendt, eller udskrive og udfylde et blankt forskudsskema.

Har du ikke modtaget et fortrykt forskudsskema, kan du henvende dig til Skattestyrelsen.

Hent blanket forskudsskema på www.aka.gl

Tilflyttere - forskudsregistrering og fritagelse for dansk skat
Flytter du til Grønland, og er du fuldt skattepligtig i Grønland, skal du hurtigst muligt kontakte Skattestyrelsen for at få lavet en forskudsregistrering og et skattekort. Hvis du er flyttet til Grønland fra Danmark skal du samtidig fritages fra dansk skat.

Forskudsskema og skattekort
Normalt er det kun fuldt skattepligtige personer, der skal lave en forskudsregistrering. Du er fuldt skattepligtig, hvis du enten har bopæl i Grønland eller arbejder i Grønland i mere end 6 måneder.

Din arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at du er fastansat eller at din stilling er tidsbestemt til mere end 6 måneder.

Hent blanket forskudsskema på www.aka.gl


Fritagelse for dansk skat
Er du flyttet til Grønland fra Danmark, og er du fuldt skattepligtig i Grønland, skal du både lave en forskudsregistrering og søge om fritagelse for dansk skat.

Det gør du ved at udfylde blanketten ’Ansøgning om fritagelse for dansk skat’ sammen med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal udfylde afsnit A og du skal selv udfylde afsnit B.

Hent ansøgningsskema om fritagelse for dansk skat

Når du har udfyldt blanketten, skal du sende eller aflevere den sammen med din forskudsregistrering til Skattestyrelsen.
Procedurer
Du vil modtage et forskudsskema fra Skattestyrelsen hvert efterår. Skattestyrelsen har på forhånd udfyldt det med de relevante skatteoplysninger, de har på dig.

Senest 15. november skal du udfylde forskudsskemaet og eventuelt rette de fortrykte oplysninger.

Når Skattestyrelsen har lavet forskudsberegningen, sender de et skattekort til dig. Du vil som regel modtage skattekortet i starten af december måned.
Ændring
Du kan altid ændre din forskudsregistrering – også efter den 15. november. Det kan være relevant, hvis f.eks. dine B-indkomster eller fradrag stiger eller falder meget.

Flytning til anden kommune
Flytter du til en anden skattekommune i Grønland og tilmelder dig folkeregistret dér, bestemmer din flyttedato hvilken skattekommune, du hører under i det kommende skatteår.

Flytter du f.eks. fra Nuuk til Qaqortoq og tilmelder dig til folkeregistret i Qaqortoq inden den 1. september, så vil du være skattepligtig til kommune Kujalleq det kommende skatteår. Flytter du efter den 1. september, vil du stadigvæk være skattepligtig til Kommuneqarfik Sermersooq et skatteår frem i tiden.