airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skattefradrag

Generelt
Fradrag er et beløb, der bliver trukket fra din indkomst, inden det beløb, du skal betale skat af, bliver beregnet.

Der er mange forskellige former for fradrag. Nogle fradrag kommer automatisk med på din selvangivelse, andre skal du selv oplyse. Det er derfor vigtigt, at du altid kontrollerer din selvangivelse for at sikre, at alle oplysninger er med, og at oplysningerne er korrekte.

Der er desuden en række specifikke regler for fradrag i forbindelse med pension, underholdsbidrag og faktiske udgifter, som du skal være opmærksom på, når du udfylder din selvangivelse.

Har du spørgsmål vedrørende dine fradrag, er du velkommen til at kontakte Skattestyrelsen.
Regler
Overordnet set gælder det at:
• Du højst kan trække pensionsbidrag op til 20 % af din lønindkomst fra
• Du kun kan trække penge fra, du har betalt
• Dit personlige fradrag bliver trukket fra slutopgørelsen

Pension
Hvis din arbejdsgiver betaler din pensionsordning, kan du ikke få fradrag for indbetaling til pension. For at få fradrag for privattegnede pensionsordning, skal ordningen være oprettet i en pensionskasse med hjemsted i Grønland eller i et pengeinstitut, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland.

Underholdsbidrag
Du har mulighed for at få fradrag for underholdsbidrag, hvis du betaler bidrag til dine børn eller til din tidligere ægtefælle.

Faktiske udgifter
Hvis du har fradragsberettigede udgifter, der er højere end dit standardfradrag, kan du trække de faktiske udgifter fra. Du kan ikke fratrække både standardfradrag og faktiske udgifter.
Fradrag der automatisk kommer med på selvangivelsen
Følgende fradrag kommer automatisk med på selvangivelsen:
• Standardfradrag, dog kun i Selvbetjeningssider
• Renter på gæld, f.eks. til grønlandske og danske banker og kreditinstitutter
• Renter på gæld til ESU (ErhvervsStøtteUdvalget) og BSU (BoligStøtteUdvalget)
• Fagligt kontingent til visse fagforeninger

De oplysninger Skattestyrelsen har, er blandt andet oplysninger fra arbejdsgivere, banker og kreditinstitutter.

Bemærk
Udgifter og renteudgifter af lån vedrørende fast ejendom, beliggende uden for Grønland, giver ikke fradrag.
Fradrag der ikke automatisk kommer med på selvangivelsen
Eksempler på udgifter der ikke kommer automatisk med på selvangivelsen:
• Underholdsbidrag
• Renter på gæld hos private
• Privattegnede ikke udenlandske bidrag og præmier til pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige ydelser