airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lotteriafgift

Anmeldelse af lotteri. (Fremsendes senest 14 dage efter lotteriets afholdelse)

Lottorianmeldelse kan hentes her (Word-dokument)

Lotterianmeldelse kan hentes her (PDF-format) 

Tabel til beregning af lotteriafgift kan hentes her