airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vejledning til beregning af tilskud  

Forskellige arbejdsgivere bruger forskellige typer lønsedler. Lønsedler kan derfor variere fra arbejdsgiver til arbejdsgiver. Denne vejledning er baseret på en lønmodtagers lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen.

Tilskuddet er skattepligtigt som A-indkomst. Derfor har arbejdsgiver pligt til at indeholde skat af tilskuddet. Derfor kan De først udregne tilskuddet til deres pensionsindbetaling, efter at skatten er fratrukket.

De kan ikke aflæse tilskuddet direkte af lønsedlen. Denne vejledning vil vise, hvordan De med simple regnemetoder kan udregne Deres tilskud ud fra lønsedlen.

Nedenfor kan De se en lønseddel fra Økonomi- og Personalestyrelsen. I lønsedlen vises:

1. Løn (32.673,56 kr.)
2. Pensionsgivende tillæg (7.162,67 kr.)
3. Eget pensionsbidrag fratrukket skat (1.155,25 kr.)
4. Arbejdsgivers pensionsbidrag fratrukket skat (2.310,50 kr.)
5. Indbetaling til pensionsforening (3.639,04kr.)

De kan finde Deres tilskud på lønsedlen ved at foretage følgende udregninger. Udregningerne foretages i fire trin.

(1) Først skal De udregne, hvor meget Deres pensionsindbetaling udgør af løn og tillæg. Det vil variere alt efter overenskomst. I lønsedlen nedenfor udgør pensionsbidraget 15 % af løn og tillæg. For at finde frem til pensionsbidraget skal De først dividere løn og tillæg med 100 (39.836,23 kr./100 = 398,3623 kr.). Gang dernæst op med 15 for at få de 15 % ((39.836,23/100)*15 = 5.975,43 kr.). Resultatet bliver 5.975,43 kr.

(2) De har nu Deres pensionsbidrag før skat. Skatten er endnu ikke fratrukket pensionsbidraget. Det skal De gøre i den næste udregning. På lønsedlen er der anført en skatteprocent på 42 %. Som før, skal De dividere Deres pensionsindbetaling med 100 (5.975,43/100 = 59,7543 kr.). Gang dernæst op med 42(59,7543 *42 = 2.509,68 kr.). Beløbet viser en beskatning af pensionsbidraget på 2.509,68 kr. Træk dette beløb fra pensionsbidraget før skat (5.975,43 – 2.509,68 = 3.465,75 kr.). De har nu Deres pensionsbidrag efter skat, som er 3.465,75 kr.

(3) Til sidst skal De sammenligne Deres pensionsbidrag efter skat med det beløb som er markeret med rødt på lønsedlen, og som De kan aflæse i feltet indbetalt til pensionsforening. Feltet viser et beløb på 3.639,04 kr. Beløbet er tydeligvis højere end det pensionsbidrag før skat som lige beregnet på 3.465,75 kr. Det er fordi, tilskuddet er medregnet den samlede indbetaling til pensionsforening. Træk de to beløb fra hinanden for at finde tilskuddet (3.639,04 – 3.465,75 = 173,29 kr.). De har nu fundet Deres tilskud efter skat på 173,29 kr. på lønsedlen ved at fratrække beløbet for Deres pensionsbidrag efter skat med beløbet i feltet indbetalt til pensionsforening.

(4) Vil De omregne Deres tilskud til før skat, skal De gøre følgende. Vi ved at der i tilskuddet efter skat på 173,29 kr. er trukket 42 % i skat. Det vil sige at de 173,29 kr. udgør 58 % af tilskuddet (100 – 42 = 58). Hvis vi så dividerer de 173,29 kr. med 58 får vi hvad 1 % udgør. Gang herefter med 100 %, for at få de 100 % af tilskuddet – eller hele tilskuddet før skat ((173,29/58)*100) = 298,77 kr.). Tilskuddet før skat udgør således 298,77 kr. Vi kan kontrollere om det er rigtigt, idet vi ved at tilskuddet skal udgøre 5 % af pensionsbidraget. Vi har tidligere beregnet pensionsbidraget før skat til 5.975,43 kr. Så nu kan vi tage pensionsbidraget før skat og beregne 5 % og så skulle vi gerne få 298,77 kr. ((5.975,43/100)*5 = 298,77 kr.).

Ovenstående fremgangsmåde er baseret på en lønseddel fra Økonomi- og Personalestyrelsen. Fremgangsmåden kan dog anvendes for andre lønsedler fra det offentlige, bemærk dog at rubrikkerne i lønsedler fra andre offentlige arbejdsgivere kan have andre benævnelser.