airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tilskudsordning 

Tilskudsordningen gælder i perioden 2017 – 2021. Tilskuddet er skattepligtigt som A-indkomst. Tilskuddet ydes alene til personer, der opfylder nedestående betingelser:

• Uafbrudt fuldt skattepligtig til Grønland siden den 31. december 2016.

• Har indbetalt til en pensionsordning udenfor Grønland med fradrags- eller bortseelsesret i 2016.

• Forsat indbetaler til ovennævnte pensionsordning.


Personer, der opfylder betingelserne, er berettiget til et tilskud baseret på de dokumenterede indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning i årene 2017-2021. Tilskuddet udgør:

• 5 procent af indbetalingerne til en pensionsordning før skat i 2017-2019. Dog højst 420 kr. pr. måned.

• 3 procent af indbetalingerne til en pensionsordning før skat i 2020-2021. Dog højst 250 kr. pr. måned.


Privatansatte og personer med en individuel privat pensionsordning kan ansøge om tilskuddet for pensionsindbetalinger vedrørende 2017 fra 1. juli 2018 her.

For offentligt ansatte i Grønlands Selvstyre, underliggende institutioner (herunder de nettostyrrede virksomheder Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit og Asiaq) samt kommunerne vil tilskuddet automatisk blive indbetalt på pensionsordningen i forbindelse med den almindelige lønudbetaling i 2017 og fremefter.