airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tilskud 

Vejledning

Ansøgning om tilskud ved indbetaling til visse pensionsordninger, der ikke har hjemsted i Grønland
Baggrund

Inatsisartut har vedtaget at beskatte indbetalinger til udenlandske pensionsordninger. Inatsisartut har samtidig vedtaget en overgangsordning. Denne ordning betyder, at personer, under visse betingelser, kan modtage et tilskud i en årrække. Læs mere om beskatning af udenlandske pensioner her.

Grønlands Selvstyre yder i perioden 2017-2021 tilskud ved indbetaling af pensioner, som opfylder betingelserne i § 39 a, stk. 1 og stk. 2 i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat.

Se spørgsmål og svar til tilskudsordningen nedenfor.

Hvem kan få tilskuddet?

Tilskuddet ydes alene til personer, der:

  • var fuldt skattepligtige til Grønland den 31. december 2016,
  • uden afbrydelse fortsat er fuldt skattepligtige til Grønland på ansøgningstidspunktet og/eller udbetalingstidspunktet,
  • har indbetalt til en pensions- og livsforsikringsordning i 2016, der er oprettet i en pensionskasse eller et livs- og pensionsforsikringsselskab, der ikke har hjemsted i Grønland, og
  • har haft fradragsret eller været omfattet af bortseelsesret for de i 2016 foretagne indbetalinger.

 

Alleovenstående betingelser skal være opfyldt for at være berettiget til tilskud.

 

Skal alle søge?

 

Tilskud til ansatte i Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner samt kommunerne udbetales med de ansattes løn. Disse ansatte skal derfor ikke ansøge Skattestyrelsen om tilskuddet. Hvis du er ansat hos en af ovennævnte arbejdsgivere, skal du i stedet kontakte arbejdsgiver om udbetaling af tilskuddet.

 

Personer, der ikke er ansat hos Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner eller kommunerne, kan ansøge Skattestyrelsen om tilskuddet.

 

Hvornår kan jeg søge?

 

Du kan kun søge om tilskud for 1 år af gangen for det forudgående år.

Ansøgningsperioden er 1. juli – 30. september hvert år i tilskudsordningens løbetid.

 

Eksempel:

Tilskud for 2017 skal ansøges i perioden 1. juli – 30. september 2018.

 

Hvordan søges tilskuddet?

Ansøgning kan kun ske elektronisk. Der kan ikke ansøges med brevpost.

Du kan vælge en af følgende elektroniske muligheder:

 

Min Skat

Du kan nemt og hurtigt ansøge elektronisk via påwww.sullissivik.gl.

 

Under Min Skat, vælg menuen til højre, der hedder: ”Tilskud til udenlandsk pension”. Oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet, vil være fortrykt i felterne. Du kan kun indtaste oplysninger i feltet vedrørende de indbetalinger, som du selv har foretaget.

 

Du skal vedlægge dokumentation. Læs mere om dokumentation nedenfor.

 

Min Skat kræver NemID. Se vejledningsvideoer om NemID her:https://www.sullissivik.gl/Emner/NemID

 

E-mail

Du kan også ansøge om tilskud ved brug af ansøgningsskemaet PDF fil.Ansøgningsskemaet og dokumentation vedhæftes en e-mail og sendes tilpension@nanoq.gl.

 

Hvilken dokumentation skal vedlægges ansøgningen?

Du skal vedlægge dokumentation for at du havde pensionsordningen pr. 31/12-2016.
Derudover skal du kun vedlægge dokumentation for de pensionsindbetalinger, som du selv har foretaget. Dokumentation kan være udskrift fra din pensionsforvalter, der viser din indbetaling til pensionsopsparingen og udskrift fra din bank, der viser betalingen fra din konto til pensionsopsparingen.

 

 

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

 

Tilskudsbeløbet beregnes som en procentsats af den tilskudsberettigede pensionsindbetaling. Tilskudssatserne er:

 

År:

2017

2018

2019

2020

2021

Tilskudssats:

5 %

5 %

5 %

3 %

3 %

 

Tilskudsbeløbet kan højst udgøre 420 kr. pr. måned i perioden 2017-2019 og 250 kr. pr. måned i perioden 2020-2021.

 

Er tilskuddet skattepligtigt?

Tilskuddet anses som skattepligtig A-indkomst.

 

 

Hvordan betales skat af tilskuddet?

Såfremt Skattestyrelsen imødekommer din ansøgning, tilbageholder Skattestyrelsen A-skat af dit tilskudsbeløb. Tilskudsbeløbet udbetales således som et nettobeløb efter skat.

 

Hvis du har modtaget tilskuddet fra din arbejdsgiver, fordi du er ansat i Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner eller kommunerne, har din arbejdsgiver som udgangspunkt tilbageholdt A-skat af tilskudsbeløbet.

 

Du skal sikre, at tilskuddet medtages på din selvangivelse.

 

Hvordan udbetales tilskuddet?

Hvis du har registreret dit kontonummer hos Skattestyrelsens stamoplysninger, udbetales tilskuddet til den konto.

 

Hvis du ikke har registreret dit kontonummer endnu, kan du nemt gøre det på Min Skat på www.sullissivik.gl. Når du logger på, vælger du blot ”stamoplysninger” i højre side.

 

Hvis du vælger at bruge vedhæftede ansøgningsskema, skal du oplyse dine kontooplysningerne i ansøgningsskemaet.