airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg tilskud til udenlandsk pension

Generelt
Inatsisartut har vedtaget at beskatte indbetalinger til udenlandske pensionsordninger. Inatsisartut har samtidig vedtaget en overgangsordning.
Denne ordning betyder, at du under visse betingelser, kan modtage et tilskud i en årrække.
Betingelser
Tilskuddet ydes kun til dig, der:
• var fuldt skattepligtige til Grønland den 31. december 2016
• uden afbrydelse fortsat er fuldt skattepligtige til Grønland på ansøgningstidspunktet og/eller udbetalingstidspunktet
• har indbetalt til en pensions- og livsforsikringsordning i 2016, der er oprettet i en pensionskasse eller et livs- og pensionsforsikringsselskab, der ikke har hjemsted i Grønland
• har haft fradragsret eller været omfattet af bortseelsesret for de i 2016 foretagne indbetalinger

Alle ovenstående betingelser skal være opfyldt for at du er berettiget til tilskud.

Er du ansat i Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner (herunder de nettostyrrede virksomheder Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit og Asiaq) eller i en af kommunerne udbetales tilskuddet med din løn. Du skal derfor ikke ansøge Skattestyrelsen om tilskuddet, men du skal kontakte din arbejdsgiver om udbetaling af tilskuddet.

Personer, der ikke er ansat hos Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner (herunder de nettostyrrede virksomheder Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit og Asiaq) eller kommunerne, kan ansøge Skattestyrelsen om tilskuddet.

Bemærk
Tilskuddet er skattepligtigt som A-indkomst.
Takster
Tilskudsbeløbet beregnes som en procentsats af den tilskudsberettigede pensionsindbetaling. Tilskudssatserne er:

År:

2017

2018

2019

2020

2021

Tilskudssats:

5 %

5 %

5 %

3 %

3 %


Tilskudsbeløbet kan højst udgøre 420 kr. pr. måned i perioden 2017-2019 og 250 kr. pr. måned i perioden 2020-2021.
Ansøgning
Ansøgning kan kun ske elektronisk. Der kan ikke ansøges via almindelig brevpost.

Du kan vælge en af følgende elektroniske muligheder.

Hvis du har et NemID
Har du et NemID, kan du nemt og hurtigt ansøge elektronisk, klik på selvbetjeningen og log ind med dit NemID, så er du i gang.

Når du er logget ind, så vælg menuen til højre, der hedder: ”Tilskud til udenlandsk pension”. Din arbejdsgivers indberettede oplysninger vil være fortrykt i felterne. Du kan kun indtaste oplysninger i feltet vedrørende de indbetalinger, som du selv har foretaget.

Du skal vedlægge dokumentation. Læs mere om dokumentation nedenfor.

Bemærk
Du skal vedlægge dokumentation for at du havde pensionsordningen pr. 31/12-2016.

Derudover skal du kun vedlægge dokumentation for de pensionsindbetalinger, som du selv har foretaget. Dokumentation kan være udskrift fra din pensionsforvalter, der viser din indbetaling til pensionsopsparingen og udskrift fra din bank, der viser betalingen fra din konto til pensionsopsparingen.

Hvis du ikke har NemID
Du kan også ansøge om tilskud ved brug af ansøgningsskemaet:

Ansøgning til tilskud til udenlandsk pension

Ansøgningsskemaet og dokumentation vedhæftes en e-mail og sendes til pension@nanoq.gl.

Du skal vedlægge dokumentation for at du havde pensionsordningen pr. 31/12-2016.

Derudover skal du kun vedlægge dokumentation for de pensionsindbetalinger, som du selv har foretaget. Dokumentation kan være udskrift fra din pensionsforvalter, der viser din indbetaling til pensionsopsparingen og udskrift fra din bank, der viser betalingen fra din konto til pensionsopsparingen.

Eventuelle indberetninger fra din arbejdsgiver har Skattestyrelsen fået fra din arbejdsgiver. Der behøves derfor ikke dokumentation for pensionsindbetalinger foretaget af din arbejdsgiver. Hvis du er uenig med din arbejdsgivers indberetninger, bedes du kontakte din arbejdsgiver.
Procedurer
Når Skattestyrelsen har modtaget din ansøgning, vil Skattestyrelsen behandle din ansøgning. Skattestyrelsen behandler ansøgninger løbende i den rækkefølge de er modtaget.

Når din ansøgning er færdigbehandlet vil du modtage enten et tilsagns- eller et afslagsbrev.

I et eventuelt afslagsbrev vil der være begrundelse for afslaget samt klagevejledning.

Modtager du et tilsagnsbrev kan du forvente, at tilskuddet indbetales til den oplyste konto indenfor en måned efter, at du har modtaget tilsagnsbrevet.
Ændring
Såfremt du efter din ansøgning skifter:
• adresse
• bank og/eller kontonummer
• e-mailadresse

Bør du meddele dette til Skattestyrelsen.
Frister
Du kan kun søge om tilskud for det forudgående år.

Ansøgningsperioden er 1. juli - 30. september hvert år i tilskudsordningens løbetid.

Eksempel:
Tilskud for 2017 skal ansøges i perioden 1. juli - 30. september 2018.
Klage
Hvis du vil klage over Skattestyrelsens afgørelse på din ansøgning, skal du inden 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen indgive klage til:

Skatterådet
Postboks 1605
3900 Nuuk
oed@nanoq.gl

Klagen skal være skriftlig og begrundet.
Skattestyrelsen
Pensionsområdet

E-mail: pension@nanoq.gl