Told

Til virksomheder som eksporterer til EU

Nyt EU-system til registrering af eksportører


Grønland overgår pr. 1. januar 2020 til EU’s system for registrerede eksportører (REX). Dette bevirker, at grønlandske eksportører, som eksporterer toldfrit til EU i henhold til ordningen for oversøiske lande og territorier (OLT), skal have en bevilling til “registreret eksportør” for fortsat at kunne nyde toldpræference i EU-lande.

Hvis I anvender EUR.1 varecertifikat eller udfærdiger fakturaerklæringer på baggrund af en bevilling til ”godkendt eksportør” ved vareforsendelse til EU, skal I nu ansøge om registrering i REX-systemet.

REX-systemet trådte i kraft i EU pr. 1. januar 2017 og er et elektronisk system for certificering af varers oprindelse. Implementeringen af REX-systemet betyder, at det fremadrettet vil være jer eksportører, som selv skal forsyne modtagerne direkte med udtalelser om oprindelse. Derved vil myndighederne i Grønland og EU’s medlemslande ikke længere være involveret i udstedelsen af oprindelsescertifikater. Ændringen betyder, at Skatteforvaltningen vil stoppe udstedelsen af EUR.1 certifikater vedr. OLT-ordningen. For eksportører, der udsteder fakturaerklæringer på baggrund af en bevilling til “godkendt eksportør”, vil denne bevilling blive erstattet af en bevilling til “registreret eksportør” for så vidt angår OLT-ordningen.


Ændringer pr. 1. januar 2020

 • Grønland tilslutter sig EU’s elektroniske system (Registreret Eksportør System – REX) for certificering af varers oprindelse.
 • Hvis I eksporterer til EU iht. OLT-ordningen, skal I ansøge om at blive registreret eksportør med henblik på at kunne udfærdige udtalelser om oprindelse for fortsat at kunne eksportere toldfrit til EU. 

Sådan gør I for at blive registreret eksportør

 • Hvis I skal eksportere til EU efter 1. januar 2020, skal I indsende en ansøgning til skatteforvaltningen. I kan allerede nu indsende en forhåndsansøgning ved at følge dette link: https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/  
 • I skal udfylde, underskrive og herefter indsende ansøgningen på følgende e-mail adresse: tax@nanoq.gl. Jeres ansøgning vil blive behandlet, når REX-systemet er trådt i kraft dvs. efter den 1. januar 2020.

Når I er blevet registreret eksportør

 • Når jeres ansøgning er behandlet, tildeler skatteforvaltningen jer et registreret eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.
 • Registreringen som eksportør har ingen udløbsdato. I er imidlertid forpligtet til at informere skatteforvaltningen om eventuelle ændringer i den registrerede data.
 • Så snart I er registreret, udfærdiger I udtalelser om oprindelse på engelsk eller fransk for forsendte produkter med oprindelsesstatus, (se bilag). En udtalelse om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra udfærdigelsesdatoen.
 • En udtalelse om oprindelse er gyldig, hvis den er udfærdiget på et tidspunkt, hvor registreringen af den registrerede eksportør var gyldig.
 • Ved vareforsendelse, hvor den samlede udførselsværdi ikke overstiger 10 000 EUR, er der ikke krav om, at eksportøren skal være registreret i REX. Eksportøren kan uden at være registreret i REX udfærdige udtalelse om oprindelse, hvor udførselsværdien ikke overstiger 10 000 EUR.
 • Når produkter med oprindelsesstatus, som endnu ikke er overgået til fri omsætning, er under et toldsteds kontrol i et EU-land, kan videreforsenderen erstatte den originale udtalelse om oprindelse med en eller flere erstatningsudtalelser om oprindelse, hvis alle eller nogle af produkterne skal sendes til et andet sted i EU’s toldområde eller til Norge eller Schweiz. En erstatningsudtalelse om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra datoen for udfærdigelsen af den originale udtalelse om oprindelse. 


Verificering af registrerede eksportører

 • Importører i EU skal altid verificere gyldigheden af registrerede eksportører, hvorfra de modtager udtalelser om oprindelse. Dette kan gøres ved at konsultere det offentlige websted på Kommissionens hjemmeside om REX, der kan tilgås ved dette link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en 

Udfyldelse af udførselsangivelsen

 • I skal påføre det tildelte REX-nummer i udførselsangivelsen i feltet ”Virksomhedsnummer”.

Se bilag om informationsskrivelse.