Informationsfoldere

I de nedenstående informationsfoldere kan du finde information om de nye regler for beskatning af indbetalinger til pensionsordninger udenfor Grønland. Folderne er på både Grønlandsk og Dansk. Folderne forklarer på en kort og overskuelig måde hvad de nye regler går ud på, hvem der er omfattede af dem og hvordan du som borger, skal forholde dig til din pensionsordning i fremtiden.

Du finder den første folder ved at klikke her Almen folder til orientering om nye regler for pensionsbeskatning på Grønland

Den anden folder finder du ved at klikke her Information om nye regler for beskatning af indbetaling til pensionsordninger udenfor Grønland