Indberetning - månedsredegørelse

Hvis I foretager pensionsindbetalinger til en pensionsordning placeret uden for Grønland for jeres medarbejder, er der pr. 1. januar 2017, i forbindelse med ny lovgivning på indkomstskatteområdet, sket ændringer af den måde, hvorpå I som arbejdsgiver skal indberette månedsredegørelserne.

Foretager I derimod pensionsindbetalinger til pensionsordninger placeret i Grønland, er der ingen ændringer, og I kan indberette som I plejer.

Månedsredegørelserne har fået tilføjet 2 nye felter, der skal udfyldes for at registrere indbetalingen til udenlandske pensionsordninger, og den skat som skal trækkes fra indbetalingerne. Felterne har numrene 9 og 11 på den specificerede redegørelse. Blanket A1 kan hentes i Arbejdsgiverregistret.

Disse 2 nye felter skal kun benyttes, hvis I foretager pensionsindbetalinger til en pensionsordning placeret uden for Grønland for jeres medarbejder.

Se nærmere vejledning på Sulinal.