Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland

Med fremrykket beskatning ophæves fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland. Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til ATP og tjenestemandspensioner fortsætter uændret.

Indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland, herunder danske og færøske, vil fremover medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst. Jeres medarbejdere bliver beskattet med den gældende skattesats i Grønland.

Når jeres medarbejdere senere i livet modtager pensionsudbetalinger fra en sådan pensionsordning, vil de som udgangspunkt være fritaget for beskatning.

Se loven her