Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål til indberetning - månedsredegørelse

Hvordan indberetter vi pensionsindbetalinger til udenlandske pensionsordninger?
Månedsredegørelserne har fået tilføjet 2 nye felter, der skal udfyldes for at registrere indbetalingen til udenlandske pensionsordninger, og den skat som skal trækkes fra indbetalingerne. Felterne har numrene 9 og 11 på den specificerede redegørelse, blanket A1.

Disse 2 nye felter skal kun benyttes, hvis I indbetaler pensionsbidrag til en pensionsordning placeret uden for Grønland for jeres medarbejder.

Se nærmere vejledning på Arbejdsgiverregistret.

Ofte stillede spørgsmål til fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland

Får vore medarbejdere mindre i pension?
Skatten bliver trukket fra den samlede pensionsindbetaling. Det vil sige, både medarbejderens egen pensionsindbetaling og arbejdsgivers pensionsindbetaling til pensionsordningen.
Den fremrykkede beskatning berører således alene pensionsindbetalingen. Medarbejderens lønudbetaling vil derfor være uændret, men den del af pensionsindbetalingen der indsættes på pensionsordningen vil være mindre. Dette betyder imidlertid ikke, at medarbejderens pensionsudbetaling bliver mindre, se venligst tabellen nedenfor.

Eksempel med

42 % skattetræk

Pensionsindbetaling pr. mdr.

Pensionsindbetaling

 pr. år

Pensionsindbetaling

 efter 30 år

Pensionsudbetaling efter 30 år, og efter skat

Før 01.01.2017

Kr. 3.000

Kr. 36.000

Kr. 1.080.000

Kr. 626.400

Efter 01.01.2017

Kr. 1.740

Kr. 20.880

Kr. 626.400

Kr. 626.400Ofte stillede spørgsmål til tilskud

Hvorfor ydes der tilskud?
I forbindelse med den fremrykkede beskatning er der vedtaget en overgangsordning. I overgangsperioden ydes et kompensationstilskud til de berørte borgere.

Kompensationstilskuddet ydes idet, de berørte borgere i forbindelse med de nye tiltag i loven, af administrationsmæssige årsager, vil få deres bestående pensionsopsparing sat i bero og samtidig få oprettet en ny, hvor den fortsatte opsparing med beskattede penge vil ske. Dette vil i mange tilfælde betyde en omkostning for denne opsparingsomlægning, og tilskuddet er tænkt som en kompensation for denne omkostning.

Se loven her

Hvem kan få tilskud?
Medarbejdere som opfylder nedenstående betingelser:
• Uafbrudt fuldt skattepligtig til Grønland siden den 31. december 2016.
• Har indbetalt til en pensionsordning udenfor Grønland med fradrags- eller bortseelsesret i 2016.
• Forsat indbetaler til ovennævnte pensionsordning.

Retten til tilskud ophører, når borgeren ophører med at være fuldt skattepligtig til Grønland.

Se loven her

Hvor meget ydes der i tilskud?
Tilskuddet er skattepligtigt. Tilskuddet udgør i indkomstårene 2017 – 2019 5 % af pensionsbidraget før skat, dog maksimum 420 kr. pr. måned. I indkomstårene 2020 – 2021 udgør tilskuddet 3 % af pensionsbidraget før skat, dog maksimum 250 kr. pr. måned.

Se loven her

Hvordan får vores medarbejdere tilskuddet?
For offentlige arbejdsgivere (Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner (herunder de nettostyrede virksomheder Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit og Asiaq) samt kommunerne gælder, at tilskuddet skal indbetales på medarbejderens pensionsordning, hver måned ved lønkørselen sammen med det ordinære pensionsbidrag.

For alle andre arbejdsgivere gælder, at medarbejdere, som er berettiget til tilskud, selv skal søge Skattestyrelsen om tilskuddet. Medarbejderen kan i perioden 1. juli til 30. september det følgende år indgive en elektronisk ansøgning til Skattestyrelsen om udbetaling af tilskud for det forudgående indkomstårs indbetalinger. Når ansøgningen er behandlet og bevilget, udbetaler Skattestyrelsen tilskuddet direkte til medarbejderen.

Se loven her