Indbetalingssatser når opsparingsgrundlaget både består af lønindtægter og overskud fra selvstændig virksomhed

Hvis medarbejderens opsparingsgrundlag er over 100.000 kr., og består af både lønindtægter og skattepligtigt overskud fra egen virksomhed, skal han/hun indbetale for hver andel for sig. Det vil sige:

• Satsen for lønmodtagere/privat for den del af opsparingsgrundlaget, som stammer fra lønindtægten.
• Satsen for selvstændigt erhvervsdrivende for den del af opsparingsgrundlaget, der stammer fra skattepligtigt overskud af egen virksomhed.