Tidligere meddelelser

MEDDELELSE til borgere og virksomheder, som er i restance til det offentlige!

Skattestyrelsen har siden begyndelsen af 2012 foretaget modregning af / udlæg i alle udbetalinger fra Grønlands Selvstyre og de Grønlandske kommuner.
Meddelelsen kan ses i www.aka.gl

Det skal hermed meddeles, at dette nu også gælder for udbetalinger fra Nukissiorfiit fra 1. marts 2013.

Forespørgsler omkring modregninger og udlæg bedes rettet til Skattestyrelsen, Den centrale Inddrivelsesmyndighed.

Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen,
Den Centrale Inddrivelsesmyndighed
Postbox 1605 - 3900 Nuuk

 

Orientering om rentetilskrivning

Vedrørende opstart af rentetilskrivning på skatte – og afgiftskrav
Kan hentes her

MEDDELELSE til borgere og virksomheder, som er i restance til det offentlige! - kan hentes her