Overgang fra GER til CVR 1. januar 2018

Den 1. januar 2018 blev Det Grønlandske Erhvervsregister (GER) nedlagt. Fra 1. januar 2018 anvendes Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Orientering om "Overgang fra GER-CVR" kan hentes her.

Skattestyrelsen er igang med opdatering/ændringer af websider og blanketter. Men der vil stadig i nogen tid fortsat kunne findes blanketter mm., hvor der står "GER" på.