Virksomhed

Her får du en samlet indgang til oplysninger vedrørende arbejdsgiverforhold.

Meddelelse om opkrævning af A-skat, AMA, gebyr og Løntræk

Kan hentes her


Skattetræk i Grønland
Skattetræk i Grønland kan hentes her
Supplement til skattetræk i Grønland - Afgrænsning mellem A-, B- og skattefrie indkomster kan hentes her

 

Arbejdsgiverregisteret
Du kan læse orientering til arbejdsgiverne om Skattestyrelsens arbejdsgiverregister m.m. her (pdf).

Ændring af 60-dages reglen, frister for afgivelse af redegørelser og indbetaling af skat mv.

Til- og/eller Afmelding til Arbejdsgiverregisteret kan hentes her
Vejledning til tilmelding til arbejdsgiverregisteret kan hentes her

Meddelelse om Digital Indberetning kan hentes her

Elektronisk indberetning til arbejdsgiverregisteret foretager du på adressen: https://sulinal.nanoq.gl

Du kan rekvirere adgangskode på adressen sulinal@nanoq.gl

Bruttoskatordning og ændring af skattemæssigt hjemsted for visse medarbejdere. Læs mere her.


Husk den rigtige adresse i CVR

Skattestyrelsen benytter din adresse fra CVR-registret når vi sender breve og opkrævninger.
Er din adresse forkert, risikerer du at du ikke modtager vores breve.
Du kan ændre adresse på www.virk.dk. Du skal bruge din virksomheds NemId.

 

Elektroniske skattekort

Elektroniske skattekort 

eSkattekortanmodninger

 

Ny arbejdsmarkedsafgift
Du kan læse orientering om landstingslov om arbejdsmarkedsafgift her (pdf).

 

Blanketter
Link til blanketter (specificeret redegørelse, løn, mv.)

Genudskrivning af A-skat opkrævninger
Nu har du som arbejdsgiver mulighed for at genudskrive A-skat/ AMA/ A-gebyr/ A-skat renter/ løntræk opkrævninger igennem Sulinal hjemmesiden.
Hvis du ikke har adgang til Sulinal, kan du bede om adgang ved at sende en mail til sulinal@nanoq.gl  


Kontaktoplysninger:

Telefax: 34 65 77
Email: sulinal@nanoq.gl