Om Skattestyrelsen

Original Organisationsbeskrivelse:

Organisationsbeskrivelse 1. marts 2020 (PDF)


Organisationsdiagrammer:

Departementet for Finanser, maj 2018 (PDF)

Skattestyrelsen marts 2020 (PDF)


Årsberetninger

Årsberetning for 2014 (PDF) kan hentes her

Årsberetning for 2015 (PDF) kan hentes her

Årsberetning for 2016 (PDF) kan hentes her

Årsberetning for 2017 (PDF) kan hentes her

Årsberetning for 2018 (PDF) kan hentes her

Årsberetning for 2019 (PDF) kan hentes herSkattestyrelsens Servicestrategi kan hentes her


Toldstrategi Inussuk 2018 - 2023 kan hentes her