Pantefoged - Kontorfuldmægtig og Konsulent i NuukGrønlands Selvstyre

Skattestyrelsen

søger 2 kontorfuldmægtig / konsulenter 

 

Ved Skattestyrelsen er 2 stillinger som pantefoged ledig til besættelse pr. 1. marts 2022 eller efter nærmere aftale.

Stillingerne er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Nuuk.

Arbejdsopgaver:

Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.

I skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.

I skal kunne lide at betjene kunder. I kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste jer ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil I blive oplært inden for de ovenstående fagområder.

Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.

Der er p.t. 24 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat.

I vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.

Kvalifikationer:

Vi forestiller os, at I har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombineret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at I kan arbejde selvstændigt, engageret, stabilt og ansvarsbevidst.

Det vil være en fordel, at I er dobbeltsproget grønlandsk/dansk/engelsk.

Kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund.

Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler/over-enskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettige organisationer.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fra flyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Henvendelse vedrørende stillingen:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Anna Lynge, direkte tlf. +299 34 55 54/ mail: anly@nanoq.gl

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:

 

Grønlands Selvstyre

Skattestyrelsen

Postbox 1605, 3900 Nuuk

Eller via www.naalakkersuisut.gl

Sidste ansøgningsfrist:

Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 4. februar 2022.