Ledige stillinger

Genopslag

Pantefoged/kontorfuldmægtig/konsulent
Frist: 20. februar 2019

Ved Skattestyrelsen er en stilling som pantefoged ledig til besættelse pr. 1 Marts 2019 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Qaqortoq.

Arbejdsopgaver:

Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.
Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.
Du skal kunne lide at betjene kunder. Du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående fagområder.
Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.
Der er p.t. 29 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat, hvoraf 9 medarbejdere primært varetager erhvervs-restancer.
Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.

Du kan se hele stillingsopslaget her

 

_________________________________________________________________________________________

 

Faglig Leder Toldfunktionen
Frist: 27. februar 2019

I Skattestyrelsen er en stilling som faglig leder ledig til besættelse per den 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering:

Stillingen er placeret ved Toldfunktionen i Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk og du vil referere til Kontorchefen for Toldfunktionen.

Det grønlandske samfund er i løbende udvikling og vi har brug for, løbende, at kunne forudse og opfylde samfundets forventninger til vores service og opgaveløsning inden for kontrolopgaven, herunder udvikle den administrative og operative opgaveløsning på afgiftsområdet.

Arbejdsopgaver:

Der er tale om en bred opgaveportefølje, herunder

  • Du bliver det naturlige midtpunkt og drivkraft i forhold til de administrative såvel som de operative opgaveløsninger, herunder udvikling af nye processer.
  • Forestår udfærdigelse af kontrolplaner, og gennemførelse af kontrolindsatser.
  • Konkret sagsbehandling
  • Varetage planlægning og gennemførelse af indsatser på dispensations- og hyrevognsområdet, samt andre særområder.
  • Udstedelse og opfølgning på tilladelser til indførsel af vin, spiritus og tobaksvarer.
  • Arbejde med udvikling og implementering af toldfunktionens interne processer, systemer, planer og standarder.
  • Udfærdige vejledninger samt foretage oplæring, udvikling og vedligeholdelse af medarbejdere og samarbejdspartners kompetencer inden for skatte- og afgiftsområdet.
  • Deltage i udvikling af manuelle fysiske løsninger til digitale løsninger
  • Deltage i udfærdigelse af notater, høringssvar, materiale til Naalakkersuisut og Inatsisartut m.v.


Toldfunktionen er normeret med 11 medarbejdere. 

Du kan se hele stillingsopslaget her

 

_________________________________________________________________________________________

 

Pantefoged/kontorfuldmægtig Skattestyrelsen
Frist: 27. februar 2019

 
Ved Skattestyrelsen er en stilling som pantefoged ledig til besættelse pr. 1 marts 2019 eller efter nærmere aftale.
Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Qaqortoq.

Arbejdsopgaver:
Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.
Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.
Du skal kunne lide at betjene kunder. Du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående fagområder.
Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.
Der er p.t. 29 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat, hvoraf 9 medarbejdere primært varetager erhvervs-restancer.
Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.
 

Du kan se hele stillingsopslaget her

 

_________________________________________________________________________________________

 

Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen søger en Skatte- og Afgiftskonsulent til varetagelse af toldopgaven i Kangerlussuaq
Frist: 11. marts 2019

 

Har du lyst til at arbejde med at sikre det Grønlandske samfund? Går du op i at der er orden i tingene og kan du arbejde både alene og i teams?
Så kan det være, at en stilling som tolder i Kangerlussuaq er noget for dig!

Kangerlussuaq Lufthavn er én af de vigtigste lufthavne i Grønland, og arbejdet her er præget af et højt antal rejsende.
Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019 eller efter nærmere aftale
Du vil, som Skatte- og afgiftskonsulent i Kangerlussuaq, blive tolder og hundefører og indgå i et team med en anden tolder med hund. Det er derfor vigtigt at du lægger vægt på det gode samarbejde, er løsningsorienteret og har mod på en til tider hektisk hverdag, hvor kvalitet i opgaveløsningen og service er i højsæde.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver:
Stillingen er placeret i Toldfunktionen, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol.
Afdelingen varetager alle skatteretlige funktioner, herunder ligning og revision af landets skatteborgere, selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, besvarelse af forespørgsler samt generel vejledning af borgere og virksomheder mv. samt toldfunktionen. 

 

Du kan se hele stillingsopslaget her