Nu er det tid for ansøgning om tilskud ved indbetaling til udenlandsk pensionsordning

Pension_3


Der kan fra 1. juli 2021 til 30. september 2021 ansøges om tilskud ved indbetaling til visse udenlandske pensionsordninger, der ikke har hjemsted i Grønland. Der kan ikke søges efter fristens udløb.

For nærmere information om tilskuddets størrelse og betingelser herfor, se venligst her.

Bemærk at:
Ansatte i Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner samt kommunerne ikke kan søge om tilskud, idet tilskuddet udbetales sammen med de ansattes løn.

Ansatte i private virksomheder, organisationer m.v. kan ansøge Skattestyrelsen om udbetaling af tilskud, se vejledning.

En pensionsordning oprettet i daværende PFA Soraarneq er ikke en udenlandsk ordning og der ydes ikke tilskud herfor.

Ansøgning om tilskud kan kun ske elektronisk.