Ændring af arbejdsmarkedsafgiften træder i kraft 1. juli 2021

Beskåret billede af hovedindgang


Inatsisartut besluttede den 19. november 2020, at etablere en barselsfond for det private arbejdsmarked. En del af finansieringen af barselsfonden kommer via en forhøjelse af arbejdsmarkedsafgiften for private arbejdsgivere.

Arbejdsmarkedsafgiftens størrelse for private arbejdsgivere fastsættes hvert år via finansloven. For 2021 betyder dette, at der opkræves en arbejdsmarkedsafgift på 1,1% af lønsummen.

Ændringen træder i kraft 1. juli 2021 og har virkning for indberetningen af juli måneds redegørelser, der skal indberettes senest 10. august 2021 og betales senest 1. september 2021.