Indberetning af negativ kreditrente i selvangivelsen


Flere banker har indført negative renter i 2020, det betyder at du som borger kan få fradrag for din renteudgift. Hvis du som borger har negativ rente af din opsparing for 2020, så skal du sørge for at flytte udgiften til felt 59 på din selvangivelse.

På de fleste selvangivelser er negative renter opført som en renteindtægt. Du skal derfor aktivt selv flytte renten til felt 59 på din selvangivelse.