Fiskeriafgiftssatser 2. kvartal 2021


Fiskeriafgiftssatser 2. kvartal 2021

Opgørelse over afgiftssatser for 2. kvartal 2021 i det havgående fiskeri og kystnært fiskeri (som har produktionstilladelse), kan læses her.