Afgiftssatser 4. kvartal 2020


Opgørelse over afgiftssatser for 4. kvartal 2020 i det havgående fiskeri og kystnært fiskeri (som har produktionstilladelse), kan læses her.