Information til arbejdsgivere om indberetning af løntræk for medarbejdere

Beskåret billede af hovedindgang


Skattestyrelsens inddrivelse går pr. 1. oktober 2020 i gang med at flytte sagsbe-handling m.v. over til et nyt system.

 

I den forbindelse vil der være en periode, hvor Skattestyrelsen ikke kan håndtere løntræksaftaler. Det betyder, at I som arbejdsgiver ikke skal indeholde løntræk hos de medarbejdere, som der er lavet løntræksaftaler med.

 

August måned 2020 vil være den sidste måned, hvor der kan foretages løntræk på de nuværende løntræksaftaler og disse skal indberettes senest den 10. september til Sulinal-itoqaq og betales senest den 1. oktober 2020.

 

Fra den 11. september 2020, vil det derfor ikke længere være muligt at indberette løntræk via Sulinal-itoqaq.

 

Det vil derfor heller ikke være muligt at indbetale løntræk efter den 1. oktober 2020. Hvis I som arbejdsgiver kommer til at indeholde løntræk efter den 1. september 2020, må I efterfølgende selv sørge for at få genudbetalt den indeholdte løntræk til medarbejderen.

 

På et senere tidspunkt vil der blive fremsendt nye løntræksaftaler, som skal benyttes i fremtidige løntræk.

 

Den nye løsning til indberetning af løntræk, bliver gennem Sullissivik.gl. Fremover skal I som arbejdsgiver logge ind med medarbejdersignatur. Det er derfor vigtigt, at I som arbejdsgiver får bestilt medarbejdersignatur, så certifikaterne er klar til login på Sullissivik.

Vejledning til medarbejdersignatur kan hentes her:

 

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur

Medarbejdersignatur kan bestilles her:

 

https://www.medarbejdersignatur.dk

 

Hentning af udlægs- og modregningsbreve i Sulinal-itoqaq.

Grundet overgang til det nye system, vil der ligeledes ske ændringer for at firmaerne kan hente og udskrive udlægs- og modregningsbreve i Sulinal-itoqaq i forbindelse med kreditormodregninger.

 

Muligheden for dette vil stoppe den 29. september 2020. I stedet vil brevene blive afsendt fra Skattestyrelsen løbende.

 

På et tidspunkt, når adgang til e-boks er blevet oprettet, vil disse breve blive sendt pr. mail.