I 2020 er hotelovernatninger internt i Grønland omfattet af den skattefri feriefrirejse


Se aftalen om nye regler for feriefrirejser i 2020 her. 


Gældende skattelovgivning for feriefrirejser

Efter indkomstskattelovens § 34, stk. 1, nr. 15, er værdien af frirejser, der ydes efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler, fritaget for beskatning. Fritagelsen omfatter kun én feriefrirejse om året.

Udvidet skattefrihed for feriefrirejser i 2020 

Der er i maj indgået en tillægsaftale mellem en række fagforeninger og Selvstyret så feriefrirejser i 2020 også kan omfatte hotelovernatninger i Grønland. Der gælder dog visse begrænsninger.

Den samlede pris for rejse og hotelovernatning skal holdes inden for det skattefrie beløb. Er rejsens pris mindre end det skattefrie beløb, kan det resterende beløb således anvendes til hotelovernatning. Det er et krav, at rejse og hotelovernatning sker som en samlet bestilling.

Såfremt prisen for rejse og eventuel hotelovernatning overstiger det skattefrie beløb, vil det overskydende beløb være skattepligtigt og skal af arbejdsgiver indberettes på årslønseddel. 

Betaler arbejdsgiver helt eller delvist for andre ydelser end rejse og hotelovernatning, skal disse ydelser medregnes i lønnen. Det er et krav, at der foreligger dokumentation for alle de af arbejdsgiver betalte udgifter. 

Når rejse og hotelovernatning bestilles samlet via et rejsebureau/billetudsteder, skal fakturaen være specificeret således, at leverede ydelser samt prisen herfor enkeltvis fremgår klart og tydeligt. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der på fakturaen alene fremgår en tekst som f.eks. "rejsearrangement'' og en samlet pris herfor.

Arbejdsgiver anbefales at gemme dokumentation for den værdi af en returrejse (prisen for en returbillet fra tjenestested til København) i den periode, hvor den skattefrie feriefrirejse er ydet. 

Eksempel

En returrejse fra Nuuk til København koster kr. 9.300.

Går returrejsen fra Nuuk til Ilulissat med Air Greenland til en pris på kr. 5.990, kan det resterende beløb, kr. 3.310 ydes skattefrit til modtagerens hotelovernatning i Ilulissat. Såfremt den samlede pris for rejse og hotelovernatning overstiger kr. 9.300, vil det overskydende beløb være skattepligtigt og skal af arbejdsgiver indberettes på årslønseddel.

Det er uden betydning for beskatningen, om modtageren i henhold til sin ansættelsesaftale har krav på kr. 5.000 eller kr. 20.000 til sin ferie. Det er kun værdien af returrejsen fra Nuuk og København, der er skattefri. Betaler arbejdsgiver mere, eksempelvis kr. 20.000, skal modtageren beskattes af forskellen, kr. 10.700. Det er ligeledes uden betydning for beskatningen, hvad de kr. 10.700 er brugt til.

Indberetning

Der er ikke sket ændringer i arbejdsgivers pligt til indberetning af feriefrirejser eller i de oplysninger, som skal indberettes.
Se om arbejdsgivers indberetning her.