Ret din forskudsregistrering - særligt for erhvervsdrivende

Beskåret billede af hovedindgang

Ret din forskudsregistrering – særligt for erhvervsdrivende

Skattestyrelsen er opmærksom på, at mange erhvervsdrivende, særligt i Nuuk, er ramt af Covid19-krisen.

Har du oplevet væsentlige ændringer i dine indkomstforhold kan du ændre din forskudsregistrering for indkomståret 2020.


Ny forskudsregistrering for indkomståret 2020
Som erhvervsdrivende afhænger dine B-skatter af dine forventede årlige skattepligtige indkomster, fratrukket dine forventede fradragsberettigede udgifter m.v.

I henhold til § 14 i landstingslov om forvaltning af skatter kan du anmode om, at forskudsregistreringen ændres, såfremt det antages at de forventede indkomstforhold vil afvige væsentligt fra, hvad der senest er lagt til grund ved ligning eller forskudsregistrering.

Som erhvervsdrivende er du den, der i kraft af dit kendskab til virksomheden, bedst kan vurdere, hvordan virksomheden vil blive påvirket af fx COVID-19 udbruddet i indkomståret 2020.

Du kan ved at udfylde en forskudsregistrering og indsende den til Skattestyrelsen, bilagt oplysninger om virksomhedens forventninger til indtægter og udgifter for hele indkomståret 2020, anmode om at få ændret din forskudsregistrering og dermed dine B-skatteopkrævninger for resten af året.

En ny forskudsregistrering vil få virkning for de fremtidige B-skattebetalinger. Indsendes din anmodning senest den 10. i måneden vil den som oftest kunne få virkning fra den næste måned.

Blanketten kan hentes som PDF her:
https://aka.gl/da/Borger/BLANKETTER/F1-Forskudsregistrering-2020


Forlods udbetaling af overskydende skat

Som erhvervsdrivende kan du anmode om at få tilbagebetalt allerede betalte foreløbige skatter, jf. § 15, såfremt det antages, at den allerede betalte foreløbige skat vil overstige slutskatten med 5.000 kr. eller mere. Skattestyrelsen vil behandle anmodningen efter en samlet vurdering og herunder skønne størrelsen af en eventuel tilbagebetaling.

Blanketten kan hentes som PDF her:

https://aka.gl/da/Borger/BLANKETTER/Udbetaling-af-overskydende-skat

Indsendes til tax@nanoq.gl