Forlængede betalingsfrister for A-skat (ASKATOPKRÆV) og AMA (SA) i 2020

Beskåret billede af hovedindgang


Omfattede virksomheder / brancher


Forlængelsen af betalingsfristerne gælder kun for virksomheder, hvor mindst 40 pct. af omsætningen ligger indenfor:

• Hotel og overnatning

• Restaurant, spise- og spillesteder

• Engros, butiks- og detailhandel

• Turisme og rejsearrangører

• Chartersejlads og turismekørsel

• Luftfart 


Se nærmere om hovedafdelinger og grupper på Skattestyrelsens meddelelse nr. 128 vedrørende nye betalingsfrister for betaling af A-skatter og AMA.

Virksomheder, som har registreret sig med disse aktiviteter i CVR, vil som udgangspunkt blive anset for omfattet af den udsatte betalingsfrist.

Betalingsfristerne er ikke ændret for andre virksomheder.

For skema med de nye frister og betingelser i øvrigt se her: 

https://aka.gl/da/Nyheder/2020/03/Frister


Hvor ser jeg, om min virksomhed er omfattet ?

https://sulinal.nanoq.gl kan den enkelte virksomhed tilgå information om, hvorvidt virksomheden er omfattet af de forlængede betalingsfrister, ved at hente kontoudtog.

Det vil fremgå på dit kontoudtog for perioden ved at se på betalingsfrist (Bet. frist). Betalingsfristen vil være rettet, hvis din virksomheden er omfattet.

Du henter dit kontoudtog på https://sulinal.nanoq.gl/ under emnet Udtræk, tryk på "Kontoudtog". Hjemmesiden https://sulinalitoqaq.nanoq.gl åbner, hvor du på ny skal indtaste din kode, så trykker du på "Kontoudtog" og indtaster datointerval og tryk "Søg". Vent lidt, så kommer der et nyt vindue, hvor du skal trykke på "Hent fil", nu vil kontoudtog komme frem på din skærm. 

Hvis virksomheden ikke kan hente kontoudtog, fordi de ikke er oprettet som bruger af https://sulinal.nanoq.gl så kan de sende en mail til Sulinal@nanoq.gl for at få en kode til denne web-side.

Hvem kan ansøge ?


En virksomhed, der ikke er registeret indenfor de nævnte områder, kan alligevel blive omfattet af forlængede betalingsfrister, hvis virksomheden har en væsentlig biaktivitet indenfor disse.

Som væsentlig biaktivitet anses aktiviteter, der udgør mindst 40 pct. af virksomhedens budgetterede omsætning i 2020.

Hvordan ansøges der ?


Kontakte Skattestyrelsen, hvis du opfylder kravet om mindst 40 pct. af den budgetterede omsætning i 2020 og din virksomhed ikke som omfattet af forlængede betalingsfrister.

En ansøgning indsendes til tax@nanoq.gl og skal indeholde dokumentation for opfyldelse af kravet på mindst 40 pct. Dokumentation kan fremsendes i form af seneste godkendte årsregnskab eller budget for virksomheden.

Øvrige forhold

Opkrævninger via Nets udsendes på sædvanligvis med normale forfaldsdatoer.

Hvis din virksomheder er omfattet af forlængede betalingsfrister, ændrer Skattestyrelsen sidste rettidige betalingsdato automatisk.

Virksomheder skal fortsat bruge FI-indbetalingskortene til at indbetale til Skattestyrelsen på det forlængede betalingstidspunkt.

Virksomheder skal fortsat indberette de indeholdte beløb efter de gældende frister.

De forlængede betalingsfrister berører ikke Skattestyrelsens adgang til, at fastsætte en kortere betalingsfrist, såfremt den indeholdelsespligtige har udvist uorden eller forsømmelighed med indeholdelserne.

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger, så kontakt Skattestyrelsen på tax@nanoq.gl