Toldstrategi ”Inussuk” 2018 - 2023

Skattestyrelsen har i samarbejde med Departementet for Finanser og Nordisk Samarbejde udarbejdet en strategi på toldområdet. Strategien er navngivet ”Inussuk” og har til formål, at sætte retning og rammer for hvorledes toldopgaven tilrettelægges og gennemføres.


Toldstrategien kan læses her.