Skatteaftaler

Danmark - Grønland:
Den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale - (Ajourført med ændringer til og med 1. september 1997)
- tillægsaftale af 5. november 1998 (artikel 15, stk. 2)
- Tillægsaftale af 28. september 2000
- Tillægsaftale af 12. juni 2002
Tillægsaftale af 17. juni 2004
- Samarbejdsaftale om kontrol af varer - oktober 2004
- Samarbejdsaftale mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre om kontrol af varer
Tillægsaftale af 19. juni 2006
- Tillægsaftale af 19. august 2008
- Tillægsaftale af 19. august 2008 om Royal Greenland
- Tillægsaftale af 20. februar 2012 om pensioner (I)
- Tillægsaftale af 20. februar 2012 om pensioner (II)
- Tillægsaftale af 20. februar 2012 om pensioner (III)
- Tillægsaftale af 20. februar 2012 om pensioner (IV)

- Administrativ aftale om automatisk udveksling af oplysninger. Underskrevet den 28. februar 2019.

 

Canada - Grønland:
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Canada
Grønland har tiltrådt § 23 og § 26 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland ved protokol af 17. september 1997. Aftalen trådte i kraft den 3. juni 1998.

USA - Grønland:

- Dobbeltbeskatningsaftale af 10. december 2008 vedrørende skibs- og luftfart

Færøerne - Grønland:

- Den færøske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst
- Protokol til artikel 23
Protokol til artikel 27
- Tillægsaftale af den 7. januar 2014 til den færøske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst 
- Tillægsaftale af den 24. februar 2020 til den færøske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Island - Grønland:
Den islandske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst
- Protokol

Norge - Grønland:
- Den norske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, (PDF-format)
- Protokol, (PDF-format)

Anguilla - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Anguilla og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 2. juni 2012

Andorra - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Andorra og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 6. april 2013

Aruba - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Aruba og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2012

Bahamas - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Bahamas og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 21. juni 2012

Bahrain - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Bahrain og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 4. juli 2012

Barbados - Grønland
-
Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Barbados og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 3. november 2011

Belize - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Belize og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 24. marts 2012

Bermuda - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Bermuda og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 16. april 2009

Aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning ved fly og skibsfart, om undgåelse af dobbeltbeskatning af individuelle borgere, og om adgang til gensidig aftaleprocedure i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste (MAP)
 

Cayman Islands - Greenland
Aftale om:
-udveksling af skatteoplysninger
-Undgåelse af dobbeltbeskatning af virksomheder, der har fly eller skibe i internationalt område
-undgåelse af dobbeltbeskatning af individuelle borgere
-udveksling af informationer om beregning af indtægt fra virksomhedsdrift
imellem Cayman Islands og Grønland

Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 24. marts 2012

Cook Islands - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Cook Islands og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 10. januar 2013

Gibraltar - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Gibraltar og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 23. januar 2010

Grenada - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Grenada og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 24. marts 2012

Guernsey - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Guernsey og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 1. november 2009

Isle of Man - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Isle of Man og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 30. oktober 2007

Aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning ved fly og skibsfart, om undgåelse af dobbeltbeskatning af individuelle borgere, og om adgang til gensidig aftaleprocedure i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste (MAP)
 

Jersey - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Jersey og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 6. juni 2009

Liberia - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Liberia og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 17. maj 2012

Lichtenstein - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Lichtenstein og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 13. april 2012

Macau - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Macau og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 19. april 2012

Marshall Islands - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Marshall Islands og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 4. december 2012

Mauritius - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Mauritius og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2012

Monaco - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Monaco og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 13. april 2012

Montserrat - Grønland 
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Montserrat og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 22. november 2010

Netherlands Antilles - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Netherlands Antilles og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2012

San Marino - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem San Marino og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 7. december 2012

Seychelles - Grønland 
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Seychelles og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 11. januar 2014

St. Vincent and Grenadines - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem St. Vincent and Grenadines og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 4. maj 2012

Turks and Caicos Islands - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Turks and Caicos Island og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 26. marts 2012

Uruguay - Grønland
-Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Uruguay og Grønland (PDF-format)
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 25. januar 2013

 

 

Bistandsaftaler:
Overenskomst mellem de nordiske lande om bistand i skattesager
- Overenskomst i henhold til artikel 20 i aftalen af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager
- OECD og europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager

- Administrativ aftale mellem de kompetente myndighed i Danmark, Færøerne og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti