Skatteaftaler

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO) er aftaler mellem to eller flere lande med henblik på at undgå international dobbeltbeskatning af indkomst og fast ejendom. Hovedformålet med DBOer er at dele og fastlægge beskatningsretten mellem aftalelandene, samt for at undgå uoverensstemmelser, sikrer skatteydernes rettigheder og forhindrer skatteundgåelse.

Grønland har indgået flere aftaler, hvor af cirka halvdelen har et bredt anvendelses område, mens den anden halvdel har et begrænset anvendelses område som f.eks. fly, båd og råstofsektoren.


Skatteudvekslingsaftaler

Grønland både sender og modtager informationer til forskellige jurisdiktioner, med hvilke der er indgået skatteudvekslingsaftaler. Aftalerne sikrer at landene i mellem kan indhente skatteoplysninger om personer eller virksomheder der har relationer eller aktiviteter i flere lande.


Multilaterale aftaler

De multilaterale aftaler dækker over flere forskellige faglige områder, men har til fælles at de indgås af flere jurisdiktioner eller lande. Grønland har multilaterale aftaler der blandt andet er indgået med de nordiske lande, men også internationale med mere end 100 forskellige jurisdiktioner og lande.


Bistandsaftaler:

Overenskomst mellem de nordiske lande om bistand i skattesager
- Overenskomst i henhold til artikel 20 i aftalen af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager
- OECD og europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager

- Administrativ aftale mellem de kompetente myndighed i Danmark, Færøerne og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti