Fremrykket beskatning af pensionsordninger uden for Grønland

Med fremrykket beskatning ophæves fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland. Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til ATP og tjenestemandspensioner fortsætter uændret.

Indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland, herunder danske og færøske, vil fremover medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst. De bliver beskattet med den gældende skattesats i Grønland.

Når De senere i livet modtager pensionsudbetalinger fra en sådan pensionsordning, vil De som udgangspunkt være fritaget for beskatning. Se afsnittet om Grønlands dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland medfører ikke ændringer for:
  • Indbetalinger til grønlandske pensionsudbydere.
  • Indbetalinger til en tjenestemandspension.
  • Indbetalinger til ATP.
Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland medfører ikke højere beskatning af Deres pension – og De bliver som udgangspunkt ikke dobbeltbeskattet.

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland betyder, at beskatningen af pensionen fremrykkes til indbetalingstidspunktet. Omvendt bliver udbetalingen af Deres pension som udgangspunkt fritaget for beskatning i Grønland. Dermed bliver De som udgangspunkt ikke beskattet to gange af de samme penge.