Ofte stillede spørgsmål

Får jeg mindre løn udbetalt?
Skatten bliver trukket fra Deres samlede pensionsindbetaling. Det vil sige, både deres pensionsindbetaling og Deres arbejdsgivers pensionsindbetaling til Deres pensionsordning.

Den fremrykkede beskatning berører således alene pensionsindbetalingen. Deres lønudbetaling vil derfor være uændret, men Deres pensionsindbetaling vil være mindre. Dette betyder imidlertid ikke, at Deres pensionsudbetaling bliver mindre, se venligst tabellen nedenfor.

Eksempel med

42 % skattetræk

Pensionsindbetaling pr. mdr.

Pensionsindbetaling

 pr. år

Pensionsindbetaling

 efter 30 år

Pensionsudbetaling efter 30 år, og efter skat

Før 01.01.2017

Kr. 3.000

Kr. 36.000

Kr. 1.080.000

Kr. 626.400

Efter 01.01.2017

Kr. 1.740

Kr. 20.880

Kr. 626.400

Kr. 626.400Hvad sker der med pensionsind- og -udbetalinger til og fra pensionsordninger udenfor Grønland, som stammer fra før indførelsen af fremrykket beskatning?
Lovændringen har ikke betydning for de pensionsindbetalinger, De  har foretaget til pensionsordninger udenfor Grønland før 1. januar 2017. Dette gælder uanset, om indbetalingerne er foretaget, mens De boede i Grønland eller i udlandet.

Hvad sker der med min eksisterende pensionsordning uden for Grønland?
Hvordan Deres pensionsudbyder håndterer fremrykket beskatning kan variere.
Det forventes, at mange pensionsudbydere udenfor Grønland vil sætte eksisterende ordninger i bero og oprette en ny pensionsordning, til de indbetalinger der sker efter 1. januar 2017.
Det er derfor sandsynligt, at De fremover f.eks. har 2 pensionskonti/-policer hos Deres pensionsudbyder.
Det vil sige:
 
• En pensionsordning, som består af midler, som De har indbetalt frem til og med d. 31. december 2016. Denne ordning vil formentlig blive sat i bero.
• En ny pensionsordning fra 1. januar 2017, som består af indbetalinger med beskattede midler.
Hvis Deres pensionsudbyder følger ovenstående model, vil De modtage ydelser fra begge dine pensionsordninger, når De går på pension.
Det vil sige:
• Pensionsydelser, hvor indbetalingerne blev beskattet på indbetalingstidspunktet, er skattefri i Grønland, når de bliver udbetalt.
• Pensionsydelser, hvor indbetalingerne ikke blev beskattet på indbetalingstidspunktet, vil i Grønland blive beskattet på udbetalingstidspunktet.

Skattestyrelsen anbefaler at De kontakter Deres pensionsudbyder for mere information om, hvad lovændringen konkret betyder for Deres eksisterende pensionsordning.

Er forsikringselementer, som er tilknyttet pensionsordningen, skattefrie ved udbetaling?
Ja, som udgangspunkt. De fleste forsikringselementer, der indgår som en del af en samlede pensionsordning med beskattede midler, vil som udgangspunkt være skattefrie, når de bliver udbetalt. De skal kunne godtgøre, at De ikke har haft fradrags-/bortseelsesret for indbetalingerne. Indbetaler De til en pensionsordning, der er placeret i lande, som Grønland ikke har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan der gælde andre regler, hvorfor det anbefales, at De undersøger skattereglerne i det pågældende land.