Dobbeltbeskatning


For at undgå dobbeltbeskatning har Grønland indgået en række skatteaftaler med andre lande, herunder Danmark. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af indholdet af skatteaftalen med Danmark. Der er væsentlige forskelle i indholdet af dobbeltbeskatningsaftaler indgået mellem Grønland og Danmark og Grønland og andre lande.

Ønsker du oplysninger om skatteaftaler mellem Grønland og andre lande end Danmark, eller ønsker du selv at læse skatteaftalen mellem Danmark og Grønland, kan du finde de enkelte aftaler her.

Du er også altid velkommen til at kontakte Skattestyrelsen på tax@nanoq.gl eller telefon 34 65 00.

Skatteaftaler
Den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale er indgået, for at borgerne undgår dobbeltbeskatning af deres formue og indkomst.

Dobbeltbeskatningsaftalen kan også have betydning for beskatningen af din pensionsordning.
 
Pensionsordninger er behandlet i artikel 17 a i dobbeltbeskatningsaftalen. 17 a omfatter pensionsordninger hvis de udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig for at sikre sig pensionsydelser.

Ikke omfattet af artikel 17 a, er offentlige pensioner, f.eks. alderspension, og pension for udøvelse af offentligt erhverv.

Hovedreglen – bopælslandet har beskatningsretten
Private pensioner og andre lignende vederlag, der udbetales fra den ene del af riget (kildelandet) til en person, der er bosat i den anden del af riget (bopælslandet), kan kun beskattes i bopælslandet, hvad enten de stammer fra tidligere tjenesteforhold eller ikke. Se artikel 17 a, stk. 1.

- Bopælslandet er det land, hvor du skattemæssig har hjemsted. Dette er typisk det land, hvor du er bosat.
- Kildelandet er det land dine pensionsforvalter ligger i. Se artikel 17 a, stk. 2.

Undtagelse - kildelandsbeskatning
Hvis man modtager pensionsudbetalinger fra en pensionsforvalter, der ligger i et andet land (end det land man er bosat i), kan pensionsudbetalingerne dog under nogen betingelser beskattes i det andet land (kildelandet).
Dette gælder, hvis de indbetalinger, der i sin tid skete til pensionsordningen, skete med fradrag eller bortseelsesret i det andet land. Se artikel 17 a, stk. 1.

Lempelse
For at imødegå at der i disse situationer sker dobbeltbeskatning er der indgået aftaler, hvor man kan søge om lempelse i det land, hvor man bor, for den skat, der er betalt til et andet land, med hvem Grønland har indgået skatteaftale med.

Eksempler

Eksempel 1.
Du pensioneres i Grønland og dine pensionsudbetalinger kommer fra en pensionsforvalter i Danmark.
Har du haft fradrag eller bortseelsesret i Grønland for indbetalingerne, skal du nu betale skat til Grønland af udbetalingerne.

Hvis du kan godtgøre, at der ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, på Færøerne eller i Grønland har været hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne til ordningen, så vil dine pensionsudbetalinger være skattefrie i Grønland.

Dine samlede pensionsudbetalinger kan dermed bestå af en kombination af skattepligtige udbetalinger og skattefrie udbetalinger, fra de indbetalinger som blev beskattet.

Eksempel 2.
Du pensioneres i Grønland og dine pensionsudbetalinger kommer fra en pensionsforvalter i Danmark.
Efter dobbeltbeskatningsaftalen beskattes du som udgangspunkt i Grønland af dine pensionsudbetalinger.
Har du haft fradrag eller bortseelsesret i Danmark for indbetalingerne til pensionsordningen, vil forvalteren indeholde skat af dine udbetalinger til Danmark.

Du kan i denne situation i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen søge om lempelse i Grønland for den skat, du har betalt til Danmark.

Personer bosat i Danmark på pensionstidspunktet
Ovennævnte 2 eksempler kan vendes, således at der byttes rundt på de 2 lande, Grønland og Danmark. I kraft af skatteaftalen mellem Grønland og Danmark vil situationen som udgangspunkt skattemæssigt være ens for borgeren, nu vil der bare være betalt skat i det modsatte land og skattelempelse/fritagelse vil også skulle søges i det modsatte land.