Obligatorisk Pension

Normalt vil De ved oprettelse af en pensionsordning modtage rådgivning fra pensionsudbyderen, så Deres pensionsordning bliver ”skræddersyet” til netop Dem og Deres families behov. Det betyder, at der i pensionsordningen kan indgå forskellige forsikringsdækninger, der sikrer Dem og Deres familie i forskellige situationer.

Obligatorisk Pension er ikke skræddersyet. I stedet er der tale om én standardordning med følgende elementer:

• Livsvarig Livrente
• Reservesikring
• Garanti i 10 år

Med Obligatorisk Pension opspares på en Livsvarig Livrente i perioden fra indtegningstidspunktet til forsikringstagers pensionsalder. Livsvarig Livrente er en livsbetinget ydelse. Det betyder, at hvis forsikringstager afgår ved døden inden pensionstidspunktet, så bortfalder ydelsen og ”opsparingen” er væk. For at imødegå dette tegner man også en Reservesikring. En Reservesikring er egentlig en dødsdækning, der købes løbende i opsparingsperioden, således at der altid er en dødsdækning af samme størrelse som den aktuelle reserve (værdi) af forsikringen. På denne måde sikres, at der ved forsikringstagers død i opsparingsperioden, altid vil komme en forsikringsdækning til udbetaling. Udbetalingen svarer til forsikringens opsparede værdi. Udbetalingen er skattepligtig.

Når forsikringstageren når sin pensionsalder, starter udbetalingen af den Livsvarige Livrente med månedlige beløb. Dør forsikringstager inden 10 år efter påbegyndelsen af pensionsudbetalingerne, vil garantien sikre, at udbetalingerne forsætter til forsikringstagerens efterladte indtil garantiperioden på 10 år fra pensioneringstidspunktet er gået. Herefter stopper udbetalingen. Dør forsikringstager efter garantiperiodens udløb, stopper udbetalingerne ved forsikringstagers død.

En pensionsordning, som De selv opretter hos en pensionsudbyder, kan skræddersyes til netop Deres behov. De kan derfor opnå andre eller flere fordele, hvis De selv opretter en pensionsordning i stedet for Obligatorisk Pension.